Nye og forbedrede læringsmiljø i Norge

Ett av hovedmålene i NEED- prosjektet er utvikling av inspirerende steder for miljøundervisning og kunnskapsturisme. Disse nye eller forbedrede læringsmiljøene finnes i vitensenter, besøkssenter og nasjonalparker. For Norges del er disse:

* NORDLAND NASJONALPARKSENTER (STORJORD, SALTDAL)

Senteret tilbyr flere geologiske utstillinger og aktiviteter, både utendørs og innendørs. Før NEED-prosjektet startet, manglet senteret systematisk tilknytning til nærmiljøet og mer praktiske aktiviteter som illustrerte geologiske prosesser. Et nytt undervisningsopplegg “Bra og dårlig geologi” ble derfor utviklet og gjennomføres på senteret. En ny geo-installasjon er under utvikling. Denne skal gi muligheter til å vise hvordan elveterrasser dannes i landskapet. 

 

* DET GEOLOGISKE LANSKAPET RUNDT NASJONAL PARK SENTERET

Det geologiske landskapet på Storjord består av mange interessante fenomen. Det nye undervisningsopplegget ”Hull i bakken” tar i bruk disse særtrekkene i en natursti der ulike groper er utgangspunkt for faglig hypotesedannelse og praktisk utforskning. Når elevene har gjennomført naturstien, vil de ha en bedre forståelse av landskapet og hvordan geologiske fenomen kan tolkes ut fra visse kjennetegn.  

 

* JUNKERDALSELVA

Junkerdalselva renner ned igjennom Junkerdalsura og passerer rett ved Nordland Nasjonalparksenter. Elva flommer over regelmessig under snøsmelting og perioder med mye regn. I tilknytning til elva er det utviklet et undervisningsopplegg (natursti) kalt ”Elveprosesser”. Gjennom feltarbeid får elevene oppleve hvordan elva aktivt påvirker landskapet rundt.