Miksi geologiaa?

Oletko tullut ajatelleeksi, että geologian sisällöt ja ilmiöt ovat läsnä arjessamme joka päivä? Kullakin alueella reunaehdot elävälle luonnolle asettaa paitsi ilmasto, myös alueen kallio- ja maaperä, pinnanmuodot ja geologiset prosessit. Alueen geologiset ominaisuudet vaikuttavat pitkälti alueen kasvillisuuteen ja sitä kautta myös muuhun eliöstöön. Geologiset ominaisuudet luovat myös alueen maisemalliset ominaispiirteet. Lisäksi ne ovat olleet tärkeitä tekijöitä asutuksen, maankäytön ja elinkeinojen kehittymisessä.

 

Paitsi luonnon ja maiseman muodossa, geologian sisällöt ovat elämässämme läsnä myös välillisesti, tuotteissa ja materiaaleissa. Maankuoresta saatavat raaka-aineet ovat oleellisen tärkeitä ihmiskunnalle. Olemme riippuvaisia biologisen luonnon ohella myös geologisen luonnon resursseista ja niiden hyödyntämisestä. Geologiset luonnonvarat ovat merkittäviä energia- ja raaka-ainelähteitä. On tärkeää ymmärtää niiden arvo ja noudattaa ekologisesti kestävän käytön periaatetta niiden hyödyntämisessä.

 

Geologialla on merkitystä myös siksi, että geologista tietoa tarvitaan monissa yhteiskunnan toiminnoissa ja päätöksenteossa, esimerkiksi kaavoitukseen, maankäyttöön ja rakentamiseen liittyvissä asioissa. Myös maankuoren luonnonvarojen, kuten malmiesiintymien, soravarojen tai vaikka pohjaveden, kartoittamiseen ja kestävään käyttämiseen tarvitaan geologian alan osaamista.  

 

Mitä geologia on?

Geologia on tieteenala, joka tutkii maapalloa ja sen koostumusta, rakennetta ja historiaa. Geologia tutkii myös maapallon muotoutumiseen vaikuttavia tapahtumia ja maan pintaa muokkaavia luonnonilmiöitä. Myös näiden ilmiöiden ja prosessien vaikutukset ihmiskunnalle ovat geologian kiinnostuksen kohteena.

Geologian alaan kuuluvat siis esimerkiksi kivet ja mineraalit, kiviä synnyttävät prosessit, maaperä ja kallioperä, pinnanmuodot, maapallon rakenne, maapallon historia, jääkaudet, maanjäristykset, tulivuoren purkaukset ja mannerlaattojen liikunnot.