Opetuskokonaisuudet ja oppimateriaalit

NEED -hankkeessa tuotettiin opetuskokonaisuuksia ja oppimateriaaleja geotieteiden alalta. Opetuskokonaisuudet kytkeytyvät kiinteästi hankkeen pilottikohteisiin, jotka ovat Suomen Kivikeskus Juuassa sekä Kolin, Leivonmäen ja Linnansaaren kansallispuistot.

Suomessa tehdyt opetuskokonaisuudet ja materiaalit esitellään tällä sivulla ja vasemmalla olevassa valikossa. Muissa hankemaissa tehdyt materiaalit löytyvät kohdasta Study modules.

* Kivet ympärillämme -opetuskokonaisuus (Suomen Kivikeskus)
* (Kolin kansallispuisto)
*
Luupään lenkin geologinen polku (Leivonmäen kansallispuisto)
* Rantasalmen geokulttuuripolku
* Paikkatietopohjaiset (GIS) tehtävät Kolille
* Paikkatietopohjaiset (GIS) tehtävät Leivonmäelle
* Saimaa - Pielisen alueen geologiaselvitys

OpetusKOKONAISUUKSien taustaa:

Hankkeen neljän partnerimaan kesken sovittiin yhteisistä teemoista, joihin opetuskokonaisuudet liittyvät. Nämä yhteiset teemat ovat (1) Geologian perusteet, (2) Maisema, (3) Luonnon uhkat eli hasardit, (4) Maankuoren luonnonvarat ja niiden kestävä käyttö ja (5) Ilmastonmuutos.

Kivet ympärillämme -opetuskokonaisuus liittyy teemoihin 'Maankuoren luonnonvarat ja niiden kestävä käyttö' sekä 'Geologian perusteet'. Kolin maisema -opetuskokonaisuus sekä Luupään lenkin geopolku ja Rantasalmen geokulttuuripolku liittyvät teemaan 'Maisema'. Myös niissä on mukana geologian perusteita.

 

Geologiasta

NEED -hankkeessa on kyse geologiasta ja sen hyödyntämisestä opetuksessa ja luontomatkailussa. Geologia on tieteenala, joka tutkii Maata (maapalloa) ja sen koostumusta, rakennetta ja historiaa. Geologia tutkii myös maapallon muotoutumiseen vaikuttavia tapahtumia ja maan pintaa muokkaavia luonnonilmiöitä. Myös näiden ilmiöiden ja prosessien vaikutukset ihmiskunnalle ovat geologian kiinnostuksen kohteena.

Geologian alaan kuuluvat siis esimerkiksi kivet, mineraalit, kiviä synnyttävät prosessit, maaperän ja kallioperän rakenne, pinnanmuodot, maapallon rakenne, maapallon historia, maanjäristykset, tulivuoren purkaukset ja mannerlaattojen liikunnot. Hankkeessa ja sen tuotoksissa laajennetaan tarkastelua geologiasta geotieteisiin, jolloin kohteeksi tulee Maan ja sen ilmakehän rakenne ja ilmiöt. Siten tarkastelu ulottuu myös esimerkiksi ilmastonmuutokseen.