Oppimisympäristöt

Hankkeessa on kehitetty geotieteisiin pohjautuvia innovatiivisia oppimisympäristöjä. Nämä oppimisympäristöt sijaitsevat hankkeen pilottikohteissa: Suomen Kivikeskuksessa Juuassa sekä Kolin, Linnansaaren ja Leivonmäen kansallispuistoissa ja niiden opastuskeskuksissa.

Oppimisympäristöt tarjoavat puitteet geotieteiden laadukkaaseen opetukseen ja oppimiseen, sekä myös aineksia kestävän tulevaisuuden oppimiseen. Kohderyhmänä ovat koulut, matkailijat ja paikallinen väestö. Hankkeessa tuotetut opetuskokonaisuudet kytkeytyvät näihin oppimisympäristöihin. Oppimisympäristöjä on kehitetty paitsi sisällöllisesti, myös fyysisten puitteiden osalta.

* SUOMEN KIVIKESKUS

Suomen Kivikeskukselle tehtiin NEED-hankkeessa uusi monipuolinen opetuspaketti "Kivet ympärillämme". Samalla kehitettiin oppimisympäristöä siten, että se palvelee Kivet ympärillämme -opetuspaketin, sekä muidenkin opetuksellisten ohjelmien, toteuttamista.

   

* KOLIN KANSALLISPUISTO

Kolin kansallispuistoon ja sen luontokeskukseen Ukkoon haluttiin luoda uusi, sisätiloissa toteutettava opetuskokonaisuus, joka kytkeytyy maasto-opastuksiin. Tuloksena syntyi "Kolin maisema" -opetuspaketti. Samassa yhteydessä suunniteltiin oppimisympäristön kehittäminen siten, että se palvelee opetuksellisia ohjelmia.

   

 

* LEIVONMÄEN KANSALLISPUISTO: LUUPÄÄN LENKKI

Leivonmäelle on tehty uusi, kaikille avoin geologinen luontopolku, Luupään lenkki. Luupään lenkki on 2,2 km:n pituinen reitti, joka kulkee vaihtelevassa harju-, järvi- ja suomaisemassa Leivonmäen kansallispuistossa. Reitin varrella on 7 jääkauteen liittyvää opastaulua. Lenkkiin liittyy myös oppimistehtäviä, jotka esitellään Opettajan oppaassa.

Katso 2 minuutin video geologisesta polusta: YLE:n Keski-Suomen Uutiset 10.8.2010.

     

 

* LINNANSAAREN KANSALLISPUISTO, RANTASALMI

Rantasalmelle on avattu Aika Matka -ympäristöpolku, joka kertoo 12 tarinaa Rantasalmen geologisesta ja kulttuurihistoriasta. Aika Matka alkaa Luontokeskus Oskarista. Reitin varrella on 9 pysäkkiä, jotka on merkitty tolpin.

Lataa Aika Matka -opas