Partnerne

Hovedpartnerne til NEED-prosjektet er:

•    Universitetet i Øst-Finland, det Filosofiske fakultet
•    Universitetet i Island, forskningssenteret
•    Nordland nasjonalparksenter, Norge
•    Fylkesmannen i Clare fylke, Irland

 

Den samordnede internasjonale Lead Partner er Universitetet i Øst-Finland, det Filosofiske fakultet. Det avmerkede målområdet i Finland er et mulig verdensarv sted som heter Saimaa-Pielinen Lake – system (Finske havlandet), på Island er det den nye nasjonalparken Vatnajökull og i Norge er det Nordland Nasjonalparksenter med omliggende nasjonalparker avgrenset av Ranafjorden og Skjerstadfjorden. Hovedfokuset vil være utvikling av læretilbudet i og rundt nasjonalparksenteret.

 

Nasjonale partnere

Nasjonale partnere i Norge er:
Norges Geologiske Undersøkelser (NGU)
Høgskolen i Bodø, Lærerutdanningen (HIBO)
Saltdal kommune
Nordland Fylkeskommune