Entisen Penttilän sahan alue oppimisympäristönä

Joensuussa sijaitsevalle entisen Penttilän sahan alueelle on luotu opiskelukokonaisuus, joka sisältää lähinnä 9-luokalle suunnattuja tehtäviä kemiaan, historiaan ja biologiaan. Opiskelukokonaisuuden ja sen materiaalit ovat tuottaneet Joensuun Lyseon peruskoulun ja Pataluodon koulun opettajat. He myös toteuttivat kokonaisuudet keväällä 2010. Toteutuksessa olivat yhteistyökumppaneina Joensuun kaupunki ja Itä-Suomen yliopisto.

Penttilänranta - uusi asuinalue entisen sahan maille

Entisen sahan alueelle Joensuun Penttilässä nousee uusi asuinalue. Ennen rakentamista alueen maaperä kunnostetaan. Kunnostamis- ja puhdistamishanke on Suomen suurimpia. Teollinen toiminta saha-alueella on jättänyt maaperään haitta-aineita eikä aluetta voida ottaa asuntokäyttöön ennen kuin maaperä on täysin puhdistettu. Tutustu alueeseen ja sen rakentamiseen Joensuun kaupungin Penttilänranta -sivuilla!

 

Kuvat: Joensuun kaupunki

tehtävät ja materiaalit:

Penttilä puhtaaksi -opiskelukokonaisuus

Opiskelukokonaisuuden toteutus - vaihtoehto A
Orientoivat tehtävät Google Docs:ssa
Suomen teollisuuden synty - PowerPoint esitys
Penttilän sahan historia -katsaus
Työohjeet Ionien tunnistus ja Veden puhdistus
Ympäristökemikaalien terveysvaikutukset -tehtävä

Opiskelukokonaisuuden toteutus - vaihtoehto B
Historiatiivistelmä

Lisätehtäviä:
Työ Penttilän sahalla ja sahan merkitys -tehtävä
Sahan entisen työntekijän haastattelu äänitiedostona ja tekstitiedostona
Teollisuuden edellytykset ja sijoittuminen -tehtävä
Historia / Tavaran kuljettaminen -tehtävä
Penttilän sahan alueen puhdistaminen -valokuvat
Penttilänrannan rakentamiseen tutustuminen -tehtävät