NEED prosjektet

Northern Environmental Education Development (NEED) er et prosjekt som skal utvikle et læretilbud ved bruk av geologikunnskap for skole og reiselivsnæring knyttet til naturkvaliteter som verdensarvsteder, geoparker, nasjonalparker og tilknyttede nasjonalparksentra. Fokuset til prosjektet er på geologisk læring og læren om de geovitenskapelige teoriene fra istiden, samt dagens klimaendringer.
 

Northern Environmental Education Development er støttet av EU’s Northern Periphery program (NPP) og av nasjonale samarbeidsorganisasjoner i landene som deltar, Finland, Island, Irland og Norge. I Norge samarbeider Nordland nasjonalparksenter tett opp mot NGU og Høgskolen i Bodø.
 

Prosjektet ønsker å forbedre naturveiledningstilbudet i vitenskaplig undervisning for skoler og bedre informasjonsopplevelsen i nasjonalparker og i besøkssentra.
 

Prosjektet skal øke kunnskapen til lokalbefolkningen og besøkende om miljøspørsmål og miljøets utvikling. Det skal tilføre sosial kunnskap til det internasjonale, regionale og lokale nettverket for å skape forbindelser og samarbeid mellom forskningsbasert kunnskap og databaser, lokalbefolkning, ansatte ved nasjonalparksentra og mindre reiselivsbedrifter.
 

Mål med prosjektet


* Utvikle og teste nye læringsmetoder.
* Videreformidle vitenskapelig geo-basert informasjon til fordel for utdanningen innen skole og voksenopplæring.
* Skape en modell for et utdannings program som linker læren om geo-basert informasjon til lokalsamfunnet og lokal næringsutvikling.
* Styrke utdanningspensum og annen tilgjengelig informasjon om naturlige verdier som for å oppnå eventuell status og kvalitetsstempel (f.eks: UNESCOs verdensarv eller GeoSite utmerkelser). I tillegg å styrke utdanningsorientert utvikling i fire høykvalitet geolokaliteter fra Northern Peripery. Det vil igjen øke synligheten av de planlagte områdene, slik at de blir attraktive og lærerike turistattraksjoner og læresteder
* Aktivere det private næringsliv for å skape kvalitets orientert utdannings tilbud for ute læring til skoler og for turister som ønsker å være ute i naturen.
* Informere besøkende og kunder om det geologiske, biologiske og estetiske verdiene for å sikre vern av landskap.
* Bidra til å styrke utviklingen av økonomi i nettverket av distriktssentra. f. eks besøks og lære senter tilknyttet nasjonalparker og andre verneområder.
* Bidra til å åpne opp for regional utviklingen med ny kunnskap og metodikk.
 

Ved videreføring og spredning av den nytenkende kunnskapen ønsker NEED-prosjektet å skape et bedre miljø og en mer tilegnet kulturarv. De ønsker flere jobber og mer økonomisk aktivitet for distriktene på områder som det har vært utviklet få strategier og tiltak til så langt. Prosjektet skaper sosial kapital gjennom et nettverk mellom sentralisert forskningsmiljø, lokalt skoleverk og ressurser for reiselivet.