Yhteiskunnallisiin aiheisiin liittyvä luonnontieteiden opiskelu

Koulun ulkopuoliset oppimisympäristöt -hankkeessa painopisteenä on ollut yhteiskunnallisiin aiheisiin liittyvä luonnontieteiden opiskelu. Ideana tässä lähestymistavassa on, että luonnontieteellinen tieto kytketään opetuksessa todellisiin yhteiskunnan tilanteisiin, ja luonnontieteisiin liittyviä ilmiöitä tarkastellaan arkielämään ja yhteiskuntaan kytkeytyvässä kontekstissa.

Tavoitteena on, että luonnontieteellinen tieto ei jää irralliseksi, vaan kiinnittyy ja jäsentyy oppilaan olemassa oleviin tietorakenteisiin. Tavoitteena on, että oppilas osaa soveltaa oppimaansa luonnontieteellistä tietoa arkielämän ongelmanratkaisutilanteissa.

Hankkeessa tuotetut ’Penttilä puhtaaksi’- ja ’Koskikalastus’ -opiskelukokonaisuudet noudattavat tätä lähestymistapaa.

Lue lisää aiheesta: Yhteiskunnallisiin aiheisiin kytkeytyvä luonnontieteiden opetus.

Tutustu myös Oppimisympäristö-ajatteluun.