NEED -hanke

Northern Environmental Education Development (NEED) hanketta toteutettiin vuosina 2008-2010. Hanke sai rahoitusta EU:n Northern Periphery -ohjelmasta. Hankkeessa oli mukana neljä maata: Suomi, Islanti, Irlanti ja Norja.

NEED -hankkeessa tehostettiin geologisen tiedon opetuskäyttöä luomalla uusia opetuskokonaisuuksia ja kehittämällä geotietoon pohjautuvia oppimisympäristöjä. Geologista tietoa hyödynnetiin myös matkailun tarpeisiin ja siten parannettiin matkailun toimintaedellytyksiä.

Hankkeessa tuotettiin geologiseen tietoon pohjautuvia opetuskokonaisuuksia ja oppimateriaaleja, joita käytetään hankkeen luontokohteissa, kuten Suomen Kivikeskuksessa Juuassa sekä Kolin, Leivonmäen ja Linnansaaren kansallispuistoissa sekä vastaavissa luontokohteissa muissa osallistujamaissa. Ideana on, että kohteiden vierailijat oppivat kiinnostavalla tavalla uusia asioita geologiasta ja sen merkityksestä ihmisille ja yhteiskunnalle.

 

Hankkeen tuotokset:

Tutustu hankkeen tuottamiin opetuskokonaisuuksiin ja kehitettyihin oppimisympäristöihin.

Hankkeen tuottamia selvityksiä ja raportteja:
Luonto- ja leirikoulujen palvelujen kysyntä -kartoitus
Sosiaalisen pääoman kertyminen ympäristökasvatuksen kumppaniverkostossa
Models for organizing business oriented services for environmental education