MAALi-laboratoriossa tuotetaan korkealaatuista  alkuaineanalytiikkaa

MAALi-hankekokonaisuudessa kehitettiin alkuaine- ja ionianalyysejä monenlaisista näytemateriaaleista (esim. tuhkat, nesteet, maa, kiviaines, ilma, biologiset näytteet, uudet materiaalit). Hanke mahdollisti mm. teollisuuden tarvitsemien harvinaisten maametallien (rare earth elements; REE-alkuaineiden) nopean ja luotettavan analyysin. Hankkeet päättyivät 30.9.2018. Toiminta jatkuu maksullisena palveluna.

Yksi monipuolisimmista ja tarkimmista tarkoitukseen soveltuvista analyysimenetelmistä on induktiivisesti kytketty plasma-massaspektrometria (ICP-MS), jolla voidaan määrittää laajasti eri metalleja hyvin alhaisilla määritysrajoilla. Laboratorion analytiikkaa täydennetään ionikromatografilla (IC), jolla voidaan määrittää näytteistä vesiliukoisia ioneja. Laitteistoon liitettävä nanomoduuli mahdollistaa myös nanopartikkeleiden analysoinnin.

Laitteistojen testaaminen ja menetelmien optimoiminen aloitettiin keväällä 2017. Alkuaineanalyysejä on tehty ICP-MS laitteistolla mm. vesinäytteistä, kasveista, kudosnäytteistä, rustoista, soluista, hyönteisistä ja tuhkasta. Nanopartikkelien analytiikkaa kehitetään.

Yhteystiedot

Arja Tervahauta
No image.
Sähköposti
arja.tervahauta@uef.fi
Huoneen tiedot
Kuopio Snellmania 4057
Organisaatio
Itä-Suomen yliopisto
Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta
Ympäristö- ja biotieteiden laitos