Metabolomiikkalaboratorio

Metabolomiikkatutkimuksessa pyritään analysoimaan ja tunnistamaan kaikki kasvi- tai eläinnäytteen sisältämät yhdisteet.

Metabolomiikkalaboratoriossa kehitämme analysointimenetelmiä ja näytteenvalmistuskäytäntöjä siten, että pyrimme hyvään toistettavuuteen ja luotettavaan yhdisteiden tunnistamiseen. Rutiinisti analysoimme kasvinäytteistä sokereita, sokerifosfaatteja, aminohappoja, amiineja, orgaanisia happoja, fenolisia yhdisteitä ja triterpeenejä.

Tutkimusnäkökulmamme vaihtelevat stressitekijöiden aiheuttamien metaboliamuutosten tutkimisesta ja eri genotyyppien tai mutanttien kuvaamisesta laajoihin kenttäkokeisiin. Tutkimme esimerkiksi otsonin aiheuttamia stressi- ja puolustusvasteita, ja useiden näytteenottojen avulla kykenemme näkemään, ovatko vasteet pysyviä vai ohimeneviä.

Tutkimuskasvilajeihimme kuuluvat muun muassa koivu, haapa, poppeli sekä lituruoho.