Tutkielmat

Väitöskirjat

Lihavainen Jenna 2016. Trees facing high humidity. Effects on growth, mineral nutirition and foliar metabolites in birch and aspen. University of Eastern Finland.

Yang Ming 2015. The use of lignocellulosic biomass for fermentative butanol production in biorefining processes. University of Eastern Finland.

Strandberg Ursula 2012. Detailed stratification patterns and vertical layering of lipids in seal blubber – source of ecophysiological information. University of Eastern Finland.

Väitöskirjat, jotka osittain tehty metabolomiikkalaboratoriossa

Hiltunen Minna 2015. The role of zooplankton in the trophic transfer of fatty acids in boreal lake food webs. University of Eastern Finland.

Agbo Stanley O. 2013. Impact of environmental factors on chemical bioavailability and toxicity to aquatic invertebrates: consequences on transcriptional and metabolic regulations. University of Eastern Finland.

Dumont Jennifer 2013. Role of stomatal regulation and capacity of foliar detoxification in the estimation of ozone critical levels for vegetation. Université de Lorraine, Ranska.

 

NIST -tietokantaa käytetään yhdisteiden identifikaatiossa.

Graduja

Akinyemi Olusegun Olaitan 2017. Diurnal and within-tree variation in the chlorophyll fluorescence kinetics of silver birch (Betula pendula Roth) in Finland. (Englanniksi).

Vainio Tomi 2016. Otsonialtistuksen vaikutus kahden intialaisen sinappilajikkeen (Brassica rapa syn. B. campestris (L.)) primaarimetaboliaan.

Deepak Maya 2014. Variation in the epicuticular secondary compounds among Finnish silver birch genotypes and provenances. (Englanniksi.)

Nukarinen Ella 2011. Kahden typpi- ja hiilimetabolialtaan poikkeavan lituruohon (Arabidopsis thaliana) mutanttifenotyypin karakterisointi.

Lihavainen Jenna 2011. Typpi- ja hiilimetabolialtaan poikkeavien lituruohomutanttien (Arabidopsis thaliana) vasteet valo- ja suolastressiin.