Hyvinvointi- ja luontomatkailu

Hyvinvointi- ja luontomatkailu sidotaan yhteen tutkimuksessamme ja aihetta lähestytään monitieteisesti. Tutkimme aktiivisesti luonnon alueellisia resursseja hyvinvointimatkailun kehittämiseksi niin Suomessa kuin maailmalla. Olemme aktiivisesti yhteistyössä niin kansallisten kuin kansainvälistenkin verkostojen kanssa luonnon hyvinvointivaikutusten ja niiden matkailullisen hyödyntämisen tutkimisessa.