Matkailualan opetus- ja tutkimuskeskus

Päivitetyt yhteystiedot tutkimusryhmästä:

https://uefconnect.uef.fi/tutkimusryhma/tourism-business/