Matkailun verkkoliiketoiminta

Matkailualan opetus- ja tutkimuslaitoksen e-matkailuosaamista ovat matkailun ja vapaa-ajan teknologiajärjestelmät, internetmarkkinointi ja sähköinen liiketoiminta.

Teknologiajärjestelmien osaaminen tulee parhaiten esille Matkailun alueellisissa tietovarannoissa sekä uudessa matkailun parissa työskenteleville tarkoitetussa Matkailu.org-tietopalvelussa. 

Internetmarkkinoinnissa painopistealueita ovat etenkin asiakastietokantojen analysointi, sähköinen matkailumarkkinointitutkimus sekä sosiaalisen median markkinointi. Myös matkailijoiden käyttäytyminen sähköisissä kanavissa ennen matkaa, matkan aikana ja matkan jälkeen on tärkeä painopistealue sähköisen matkailun tutkimuksessa.

Sähköisen liiketoiminnan osaaminen tulee ilmi esimerkiksi Matkailualan verkostoyliopistossa järjestettävässä Matkailun verkkoliiketoiminta-kurssilla, missä laitoksen henkilökunta käy läpi sähköisen verkkoliiketoiminnan historiaa, nykyisyyttä kuin myös tulevaisuutta. Lisäksi tarjoamme erinäisiä luentoja joissa syvennytään sähköisen liiketoiminnan eri osa-alueisiin.

Seuraamme aktiivisesti web2.0-teknologioita ja yhteisöllistä mediaa, jotka ovat nousevia tutkimusalueitamme. Yhteistyötä teemme mm. Savonlinnan seudun osaamiskeskuksen kanssa sähköisen matkailuliiketoiminnan tutkimuksessa.