Rural Finland 

Rural Finland edistää maaseutuohjelman hankerahoituksen tehokasta ja tuloksellista suuntaamista, tiivistää kansallista ja alueellista yhteistyötä, jalkauttaa parhaita kehittämistoimenpiteitä, kerätä tietoa maaseutumatkailun yritystoiminnasta ja kehitykse

Tavoitteet

Edistää maaseutuohjelman hankerahoituksen tehokasta ja tuloksellista suuntaamista matkailualan kehittämiseen varmistamalla kaksisuuntaisen tiedonkulun kansallisten strategioiden ja alueellisten toimijoiden välillä. Tiivistää kansallista ja alueellista yhteistyötä sekä jalkauttaa parhaita kehittämistoimenpiteitä kansallisen kehittäjäverkoston kautta. Kerätä tietoa maaseutumatkailun yritystoiminnasta ja kehityksestä kentältä ja vastaavasti välittää kentän tietotarpeita alan tutkijoille ja hankerahoittajille. Kehittää monikanavaista tiedotusta ja viestintää.

Toimenpiteet 

  • Muodostetaan alueellisista maaseudun matkailun ja vapaa-ajan kehittäjistä, tutkijoista ja toimijoista ydinryhmä, jonka tarkoituksena on erityisesti edistää aiemmin luotujen työkalujen käyttöä liittyen erityisesti laatuun ja sen osana turvallisuuteen, kestävään matkailuun ja esteettömyyteen, sekä jalkauttaa parhaita käytänteitä ja esimerkkejä niin kehittämistoimintaan kuin yrityksillekin.
  • Toteutetaan dialogiin, digitaalisuuteen sekä virtuaalisuuteen perustuvaa monikanavaista viestintää ja tiedonvälitystä. Varmistetaan sparrauksella, infopäivillä ja -materiaaleilla hankevetäjien, rahoittajien ja kehittäjien osaaminen ja tiedonsaanti niin, että he voivat yrittäjien kanssa toimiessaan viedä tietoa edelleen ja toimia ammattimaisesti. 
  • Kerätään ja tuotetaan tietoa ohjelmien toteutumisen asteesta niin kansallisesti kuin alueellisesti. Rakennetaan uusia yhteyksiä tapaamisten ja tiedonvaihdon avulla muiden toimialojen rajapinnoille Jalkautetaan tutkimustietoa ja kootaan alan hankkeiden tuloksia. 

Kansallisena maaseutumatkailun pitkän ajan kehittämistavoitteena on osaava, kasvava ja uudistuva maaseudun matkailuelinkeino.  

Toiminta-alueena koko Suomi, kohderyhmänä matkailun kehittäjät, rahoittajat ja alan toimijat, hyödynsaajina matkailualan yrittäjät edellisten lisäksi.

Toteuttajat

Karelia-ammattikorkeakoulu ja Itä-Suomen yliopiston Matkailualan opetus- ja tutkimuslaitos.

Toimijat

Raija Ruusunen, raija.ruusunen(at)karelia.fi, puh. 050 356 0897
Tero Taatinen, tero.taatinen(at)karelia.fi, puh. 046 920 0394
 
Anja Tuohino, anja.tuohino(at)uef.fi, puh. 050 554 0659
Juho Pesonen, juho.pesonen(at)uef.fi, puh. 040 184 2698