Saimaa Destination - Visit Saimaa 2020

Tavoite

Savonlinnan ja Saimaan alueen matkailuyritysten kasvupotentiaalin hyödyntäminen erityisesti liiketoiminnan kansainvälistymisen kautta. Kehittämällä uusia matkailusesonkeja ja tuotekokonaisuuksia kohdennetusti tavoiteltaville asiakaskohderyhmille voidaan ulkomaisten matkailijoiden määriä kasvattaa merkittävästi. Tavoitteena on luoda asiakaslähtöiset ja ajanmukaiset tuotekokonaisuudet kohdemarkkinoita varten ja ottaa käyttöön asianmukaiset jakelukanavat - ensisijaisesti internet-jakeluun tukeutuen. Kehittämällä kärkituotteita (viestinnällisiä sisältöjä ja tuotekokonaisuuksia) Saimaan alueen kärkituotteiden osalta vahvistetaan kaikkien alueen toimijoiden tunnettuutta kohdemarkkinoilla ja Saimaan alueen matkailubrändiä. Hanke kehittää Visit Saimaa -yhteismarkkinointia Saimaan alueen vahvistamiseksi ja tuotetarjonnan kokoamiseksi ulkomaisten asiakkaiden kannalta kinnostaviksi kokonaisuuksiksi. Hankkeessa etsitään yhteistyömalleja koko Saimaan alueen kansainväliseen markkinointiin yhteistyössä Etelä-Karjalan maakunnan matkailutoimijoiden kanssa. Hanke toteuttaa Savonlinnan kaupungin strategiaa, Etelä-Savon maakuntaohjelmaa sekä Suomen kansallista matkailustrategiaa.

Toimenpiteet

Hankkeen toimenpiteet on suunniteltu yhdessä Miset Oy:n (rinnakkaishanke Visit Mikkeli) kanssa siten, että kehittämistoimenpiteiden tulokset ovat jalkautettavissa koko maakunnan alueella ja kansainvälisen markkinoinnin kustannukset jaetaan alueiden kesken puoliksi.

1. Itä-Savon yliopiston matkailun opetus- ja tutkimuslaitos toteuttaa asiakastutkimuksen, jolla valituilla kohdemarkkinoilla Keski-Euroopassa, Venäjällä ja Aasiassa tunnistetaan kuluttajien asiakasprofiilit, joiden avullamarkkinointi osataan suunnata tehokkaasti. Profilointitutkimuksen pohjalta Saimaan alueen matkailutoimijoiden käyttöön syntyy näkemys sisältömarkkinoinnin strategiasta ja Saimaan kärkituotteista. Tuloksena ovat Visit Finlandin mallin mukaiset Saimaalle sovelletut markkina- (3) ja tuotekäsikirjat (5) tukemaan yritysten ja matkakohteiden markkinointityötä. Profiloinnin kautta tarkennetaan kuvaa myös tehokkaimmista sähköisistä jakelukanavista. Selvitetään Keski-Euroopan markkinoiden kannalta merkittävän ympäristömerkinnän ja vähähiilisyyden edistämismahdollisuudet.

2. Tuotekoordinaatio ja markkinointi kansainvälisillä markkinoilla. Rakennetaan ja vahvistetaan teema- ja sesonkikohtaisia yritysverkostoja ja näiden kanssa yhteistyössä Visit Saimaa-verkkopalveluun tehokkaita monikielisiä (EN, DE, RU, CN, JP) markkinointisisältöjä. Toteutetaan sesonkikohtaiset sähköiset markkinointikampanjat kohdemarkkinoille. Luodaan markkinoinnin johtamiseen ja seurantaan mittaristot, joiden avulla tuloksellisuutta seurataan. Käynnistetään tutkimustietoa ja käyttäjien tuottamaa sisältöä hyödyntävä Saimaa Momentssisältömarkkinointi osana Visit Saimaa-sivustoa. Pilotoidaan Visit Saimaa tapahtumamatkailutuotteen yhteismarkkinointia kotimaassa. Savonlinnan oopperajuhlat koordinoi ja kehittää Visit Saimaa kulttuurimatkailutuotetta. Savonlinnan Seudun Matkailu Oy osatoteuttajana koordinoi sesonkituotteet ja kehittää niiden myyntiä.

3. Kansainvälisen myynnin kumppanuuksien vahvistaminen. Hankkeessa vahvistetaan kansainvälistä verkostoitumista ja haetaan kumppanuuksia Saimaan alueen kehittämiseen sekä kotimaassa että ulkomailla. Yhteistoiminnan hyötyjen varmistamiseksi etsitään toimintamalli, jolla Etelä-Savon ja Etelä-Karjalan matkailuyhteistyötä voidaan kehittää. Yhdessä Saimaan alueen toimijoiden kanssa osallistutaan matkailun myyntitapahtumiin Euroopassa, Venäjällä ja Aasiassa. Tavoitteena on kohteen ja tuotteiden esittelyn lisäksi löytää pitkäjänteiseen yhteistyöhön sitoutuvia matkanjärjestäjäkumppanuuksia Saimaan alueelle. Kehitetään Saimaan matkailun yhteistyöryhmän ja markkinointiryhmän työtä ja osallistutaan Saimaan alueen toimijoiden kanssa valtakunnallisiin matkailun kehittämistoimenpiteisiin (Finpro, VisitFinland).

4. Luodaan Sport, wellness ja outdoor -yritysverkosto Tanhuvaaran urheiluopistoon tukeutuen sekä sille kuluttajia kiinnostava tuotesalkku. Testataan tuotteita toteuttamalla markkinointipilotit sähköisessä markkinoinnissa, kotimaan myyntitapahtumissa sekä kesäsesongin aikaan Savonlinnan torilla.

5. Culture & Nature kulttuurimatkailu- ja tapahtumatuotteen kehittäminen (ks. 2). Savonlinnan Oopperajuhlat.

6. Projektihallinto. Hankepäällikkö osallistuu toimenpiteiden 2-5 toteutukseen ja koordinointiin sekä kutsuu koolle ohjausryhmän ja Visit Saimaa -johtoryhmän yhteistyössä Visit Mikkeli-hankkeen kanssa. Visit Saimaa-toimenpiteiden koordinointia tukemaan luodaan oma tietovarasto sekä osallistujia varten oma foorumi. Yleisölle tiedotetaan nettisivun/blogin kautta. Toiminnan seurantaa kehitetään mittaristo, johon hankkeen itsearviointi (ohjausryhmä) perustuu. Hankkeen tuloksena luodaan syvään asiakasymmärrykseen perustuvan myynnin ja markkkinoinnin yhteinen ja avoin toimintamalli Saimaan alueelle. Saimaan tunnettuus ja tavoiteltujen kohdeasiakkaiden tavoittaminen varmistetaan tehokkaalla sisällöntuotannolla ja sähköisellä markkinoinnilla. Kansainvälisen vuorovaikutuksen kautta Visit Saimaa - alueella on hankkeen päättyessä toimiva yhteistyöverkosto pääkohdemarkkinoilla. Tehokkaalla markkinoinnilla saadaan Visit Saimaa- alueen ulkomaisten matkailijoiden määrät voimakkaaseen kasvuun ja lisätään yritysten matkailutuloa seurantajaksolla 2016-2019.

Tulokset

Kaiken kaikkiaan hankkeessa valmistui yhdeksän raporttia, jotka sisältävät tutkimustietoa ja näkemystä kansainvälisistä matkailijoista, heidän kiinnostuksestaan ja käyttäytymisestään liittyen lomamatkoihin Suomessa, kuinka digitaalista liiketoimintaa tehdään matkakohteen ja matkailuyritysten tasolla ja miten digitaalinen liiketoiminta limittyy asiakkaiden tiedonetsintäprosessiin sekä minkälaisia ekosertifikaatteja suomalaisilla matkailuyrityksillä ja matkakohteilla on mahdollista ottaa käyttöön. Vaikka hanke käsitteli pääasiassa Savonlinnaa ja Saimaata, on niissä paljon sisältöä ja hyödyllistä tietoa kaikille matkailun parissa Suomessa työskenteleville. Tässä nämä raportit ovat koottuna kätevästi yhteen paikkaan, raportin nimeä klikkaamalla pääsee lukemaan raporttia tai lataamaan sen:

Matkakohteen ja matkailuyritysten digitaalisen markkinoinnin strategia, johtaminen ja mittaaminen

Japanilaiset matkailijat Suomessa

Saksalaiset matkailijat Suomessa

Venäläiset matkailijat Suomessa

Kiinalaiset matkailijat Suomessa

Saimaan matkailulle potentiaaliset asiakassegmentit ja tuotteet segmenteittäin

Kansainvälisten matkailijoiden matkakohteen valinta

Kohti vähähiilistä matkailua Etelä-Savossa (Ekosertifikaatit ja vähähiilisyys, osa 2)

Suomalaisen vapaa-ajan asumisen ja mökkeilyn merkitys ulkomaalaisille matkailijoille ja vapaa-ajan asukkaille