Virtuaaliluonto

Suomen luonnon matkailupotentiaali esille virtuaalisesti

Matkailun verkkoliiketoiminta on kehittynyt vahvasti viime vuosina ja sen myötä myös digitaaliset ja virtuaaliset elämykset alkavat olla arkipäivää. Älylasit, GoPro –kamerat, esineiden internet ja erilaiset sensorit vaatteissa, luonnossa ja esineissä mahdollistavat monenlaisia virtuaalisia ja digitaalisia elämyksiä. Virtuaaliluonto -hankkeessa luonto, digitaalisuus ja virtuaalisuus yhdistetään saumattomaksi elämykseksi, joka sekä koukuttaa verkkovierailijan, markkinoi Suomen luontomatkailua, että takaa digitaalisen luontoseikkailun paikan päällä luonnossa - luoden näin edellytyksiä maaseudun palveluiden ja elinkeinojen kehittämiseen, kasvuun ja kansainvälistymiseen.

Virtuaaliluonnossa seikkaillaan Suomen puhtaassa luonnossa, pulahdetaan viileään järviveteen, juostaan metsässä paljain jaloin ja päivän päätteeksi huuhdotaan seikkailun rasitukset saunan pehmeässä lämmössä. Yötön yö ja kesän pehmeä valo ovat parhaimmillaan. Virtuaaliluonto on elämys; ”peli”, jota voidaan pelata ensin verkossa ja joka jatkuu luontokohteessa Suomessa. Virtuaaliluonnon avulla matkailija voi tutustua etukäteen yksityiskohtaisesti Suomen luontoon ja vähentää mahdollisia matkustamisen esteitä kuten riskiä tuntemattoman tuotteen ostamisesta. Etenkin uusille asiakkaille tämä on erityisen tärkeää.

Projektin tausta ja tarve

Digitaalisuus on vaikuttanut merkittävästi matkailijoiden ostokäyttäytymisen muutokseen, ja digitaalinen myynti ja markkinointi ovat nykyisin arkipäivää matkailussa. Viime vuosien mobiiliratkaisujen nopea käytön lisääntyminen, web-teknologioiden kehittyminen ja tietoverkkojen nopeutuminen mahdollistavat nyt myös virtuaalisten matkailuelämysten toteuttamisen matkailun tuotteistamiseksi ja markkinoinnin tukemiseksi digitaalisissa kanavissa. Myös asiakkaat ovat tähän entistä valmiimpia, sillä teknologia on entistä edullisemmin ja helpommin kuluttajien ulottuvissa.

Toistaiseksi virtuaalisia matkailuelämyksiä on rajoitetusti saatavilla. Virtuaaliluonto –hankkeen myötä Suomella on mahdollisuus olla kehityksessä kärkimaiden joukossa ja vahvistaa Suomen maabrändiä teknologisesti edistyksellisenä luontomatkailukohteena, jossa matkailijoiden elämyksen rikastuttajana, turvallisuuden tunteen vahvistajana ja matkailu-informaation reaaliaikaisena välittäjänä toimivat verkkoon kytketyt ja virtuaalisesti koettavat luontomatkailukohteet.

Projektin tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on kehittää digitaalinen palvelukokonaisuus, joka yhdistää suomalaisen luonnon vahvuudet ja mahdollisuudet (puhtaus, hiljaisuus, rikkaat vesistöt, sauna) sekä verkossa että matkailukohteessa houkuttelevaksi digitaalisesti elettäväksi ja koettavaksi elämykseksi.

Hankkeessa pilotoidaan virtuaalisia luontoelämyksiä aikaisempiin tutkimuksiin, selvityksiin ja konsepteihin nojaten sekä tehdään virtuaalisia kamerakokeiluja. Kokeilujen pohjalta tuotetaan tarinallisia virtuaalisia videoita Suomen luontomatkailun markkinoinnin tueksi. Hankkeessa luodaan digitaalinen, responsiivinen ja web-pohjainen sisältöpalvelu (http://virtual.outdoorsfinland.com), jota voidaan käyttää erilaisilla mobiililaitteilla ja tietokoneilla. Sisältöpalvelua käytetään paitsi Suomen luontomatkailun markkinointiin myös hankkeessa tehtyjen kokeilujen oppien jakamiseen. Kokemusten avoin jakaminen mahdollistaa virtuaalisten ja 360°-videoiden omatoimisen kuvaamisen myös esimerkiksi matkailuyrityksille. Näiden lisäksi hankkeessa luodaan pelillinen luonto-elämys Suomesta sekä tehdään ”Internet of things” -kokeiluja luontomatkailukontekstissa. Hankkeen tuloksia jaetaan paitsi sisältöpalvelua, myös sosiaalisen median kanavia hyödyntäen.

Videoiden toimivuutta tutkitaan erilaisilla kohderyhmillä. Lisäksi sisältöpalvelun toimivuutta, sosiaalisen median markkinointia ja videoiden houkuttelevuutta testataan verkkoanalytiikkaa hyödyntäen. Näin saadaan tuotettua markkinaoptimoituja videoita ja kohdennettua markkinointia.

Hankkeen tavoitteena on pitkällä tähtäimellä lisätä matkailijamääriä suomalaisissa luonto- ja maaseutu-matkailukohteissa ja kehittää matkailualan digitaalista osaamista Suomessa.

Projektin kohderyhmät

Hankkeen tuotosten ensisijaisena kohderyhmänä ovat nuoret ja keski-ikäiset aikuiset kansainvälisillä markkinoilla, joille tietotekniikan hyödyntäminen on luonteva osa arkipäivää. He tarttuvat nopeasti verkon tarjoamiin mahdollisuuksiin, antavat kriittistä palautetta sekä jakavat kokemuksiaan luontevasti. Näille, usein suurkaupungeissa asuville henkilöille suomalainen luonto on ainutlaatuinen ja harvinainen kokemus, ja heillä ei ole välttämättä ennestään kiinnostusta maaseutumatkailua kohtaan, tai mielikuva maaseutumatkailusta Suomessa on heikko. Virtuaaliluonto-elämys herättää kiinnostuksen, lisää tietoisuutta, laskee kynnystä ja rohkaisee matkustamaan Suomeen.

Hankkeesta hyötyvät myös alueelliset ja kansalliset matkailun markkinointiorganisaatiot, luontomatkailun kehittäjät sekä maaseudun mikro- ja pk-yritykset. Hanke tukee yritysten uusia markkina- ja markkinointiavauksia, ja vaikuttaa potentiaalisiin asiakkaisiin pelin, hauskanpidon ja elämyksen keinoin jo ennen matkalle lähtemistä.

Hankkeen kesto: 1.3.2016-28.2.2019.

Toteuttajat: Lahden AMK (hallinnoija/koordinaattori), Karelia AMK, Haaga-Helia AMK ja Itä-Suomen yliopisto

Rahoittaja: Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto ja Hämeen ELY-keskus

 

LISÄTIETOJA

Essi Prykäri, projektipäällikkö, Lahden ammattikorkeakoulu, p. 044 708 1703, essi.prykari(at)lamk.fi

Katja Pasanen, asiantuntija, Itä-Suomen yliopisto, p. 050 439 0925, katja.pasanen(at)uef.fi

Ari Alamäki, yliopettaja, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, p. 040 510 2285, ari.alamaki(at)haaga-helia.fi

Timo Rui, projektipäällikkö, Karelia ammattikorkeakoulu, p. 050 311 9474, timo.rui(at)karelia.fi

 

Verkkosivut: http://virtual.outdoorsfinland.com/

FB: https://www.facebook.com/outdoorsfinland/?fref=ts

Instagram: Outdoorsfi - https://www.instagram.com/outdoorsfi/?hl=fi