Onnistu sote-integraatiossa

Tuleva sosiaali- ja terveyspalvelujen kokonaisuudistus tähtää sote-palvelujen täydelliseen integraation, jonka odotetaan johtavan selvään palvelujen laadun ja tuottavuuden tason paranemiseen. Hallinnollisen ja rakenteellisen uudistuksen ohella tarvitaan kuitenkin myös integraation toimeenpano käytännön tasolla. Sen toteuttavat nykyisen kuntatason sote-toimijat uusissa rakenteissa – samat ihmiset, jotka nytkin jo toimivat kentällä.

Toiminnallisen integraation toteuttamisen tueksi sote-päättäjät ja -toimijat tarvitsevat tietoa integraation eli eri tahojen yhdessä toimimisen kriittisistä solmukohdista ja onnistumisen edellytyksistä. Onnistu sote-integraatiossa -tutkimushankkeen (OI2) ytimessä on sote-toimijoiden integroiva yhteistyö, jota tarvitaan erityisesti paljon erilaisia palveluja tarvitsevien asiakkaiden eli ns. yhteisasiakkaiden palvelujen parantamiseksi ja sitä kautta myös kustannusten hallitsemiseksi.

Tutkimuksen toteuttamisesta vastaa Itä-Suomen yliopiston Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos.
Tutkimus toteutetaan tiiviissä yhteistyössä Parempi arki -hankkeen (PA) kanssa.