Opinsauna - Learning Spaces

Opinsauna on Itä-Suomen yliopiston kasvatustieteiden ja psykologian osastolla syksyllä 2015 käynnistetty hanke, jossa kehitetään, pilotoidaan ja arvioidaan kotoutumista tukevaa vapaan sivistystyön tyyppistä toimintaa. Käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi erilaisen taustan omaavien ihmisten luontevaa kohtaamista ja vuorovaikutusta edistävien omaehtoisten ja harrastustavoitteisten opiskelumahdollisuuksien kehittämistä turvapaikkaa hakeville, maahan muuttaneille ja kantaväestöön kuuluville. 

Opinsaunan nimi on peräisin suomalaiseen koulutushistoriaan vahvasti liittyvästä Hemminki Maskulaisen runosta Teinien ilosta, jossa autuaassa opin saunassa ”kylpevä” oppii uusia tapoja ja taitoja (ks. Grotenfelt, 1899). Englanniksi puhumme oppimisen tiloista.

Hankkeen toteutuksesta vastaavat pääasiassa Itä-Suomen yliopiston kasvatus- ja aikuiskasvatustieteen henkilöstö ja opiskelijat yhteistyössä vapaan sivistystyön toimijoiden, moninaisten järjestöjen sekä alueen vastaanottokeskusten asukkaiden ja henkilökunnan kanssa. Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt Opinsauna -hankkeelle rahoitusta vuosille 20172019. Hanke on myös osa Sivistystyön vapaus ja vastuu -verkoston toimintaa.

Yhteistoiminnalliset harrastustavoitteiset opinnot ja projektit tarjoavat vuorovaikutusmahdollisuuksia, kontakteja ja mielekästä tekemistä maahan syystä tai toisesta muuttaneille ja kantaväestöön kuuluville. Hankkeessa käytettävät projekti- ja palveluoppimisen mallit tuovat yliopiston opiskelijat mukaan kehittämään käytännön toimintaa, saamaan arvokasta työelämäkokemusta ja löytämään ajankohtaisia opinnäytetyön aiheita. Vapaan sivistystyön toimijoille hanke tarjoaa tukea uusien toimintamallien kehittämiseen, toteutukseen ja arviointiin, minkä lisäksi se kokoaa ja jakaa hyviä käytäntöjä.

Näille verkkosivuille on koottu hankkeessa kehitettyjä työkaluja (osaamisen tunnistaminen ja aikuisten medialukutaitokurssin kouluttajapaketti) ja kuvattu kaksi pilottihanketta, joissa on kehitetty monikulttuuriset teatteri- ja musiikkikurssit. Sivuilta löytyy myös linkki hankeraporttiin, jossa hankkeessa opittua on kuvattu tarkemmin.

 

 

Lisätietoja:

Professori Jyri Manninen, p. 0294 45 2200, jyri.manninen(at)uef.fi
 

 

Lähde:

Grotenfelt, K. (toim.) 1899. Väinölä: Helmivyö suomalaista runoutta. Porvoo: Werner Söderström. (Verkkoversio: http://www.loyalbooks.com/download/text/Book-18998.txt)