SEVENTH FRAMEWORK PROGRAMME
5.2.2.1 – SiS-2010-2.2.1
Grant agreement no.: 266589

Professional Reflection Oriented Focus on Inquiry-based Learning and Education through Science

 

PROFILES  on Euroopan Unionin Tiede yhteiskunnassa -ohjelman hanke, jossa kehitetään luonnontieteiden opetusta opettajien, opettajankouluttajien ja muiden sidosryhmien yhteistyönä.

PROFILES-hankkeessa on mukana 22 partneria. Hanketta koordinoi Freie Universität Berlin Saksasta. Suomea PROFILES -hankkeessa edustaa Itä-Suomen yliopiston soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto.

 

Mitä hankkeessa tehdään?

Keskeistä PROFILES-hankkeessa on opettajien ammatillinen kehittyminen. Hanke järjestää mukana oleville opettajille koulutuspäiviä ja tapaamisia. Opettajat muokkaavat omaan käyttöönsä uudentyyppisiä luonnontieteiden opiskelukokonaisuuksia ja kokeilevat niitä omien luokkiensa kanssa. PROFILES kannustaa opettajia lähestymään opetettavia luonnontieteiden oppisisältöjä yhteiskunnan näkökulmasta ja käyttämään tutkivaa lähestymistapaa.

Lue kehittämistyössä mukana olevien opettajien kommentteja ja kokemuksia!

 

Tutustu opiskelukokonaisuuksien esittelyvideoon