Avointa tiedettä ja ajankohtaista tutkimusviestintää

Keskustelu tieteen tekemisen ja sen tulosten avaamisesta on voimistunut viime aikoina, puhutaan avoimesta tieteestä ja datasta. Kuten sosiaalisessa kanssakäymisessä, kaupankäynnissä tai viihteen alalla, myös tieteen saralla tulemme näkemään suuren muutoksen toimintakulttuurissa. Se johtaa aiempaa avoimempaan tiedon tuottamiseen ja kuluttamiseen. Informaatio raaka-aineena on luonteeltaan poikkeuksellista: se ei kulu eikä vähene käytettäessä vaan uusiintuu ja luo uutta.

Avoimen tieteen tavoitteena on tieteen kehityksen nopeutuminen, tutkimuskäytäntöjen laadun ja läpinäkyvyyden parantuminen sekä lisääntyvä tutkimuksen yhteiskunnallinen ja taloudellinen vaikuttavuus. Parhaimmillaan avoin tiede ja tutkimus innostavat kansalaisia, yrityksiä ja päätöksentekijöitä sekä tuottavat uusia oivalluksia ja arvokasta ymmärrystä.

Avoimen tieteen ”asiakkaina” ovat tutkijoiden lisäksi julkinen hallinto, poliitikot, yritykset ja elinkeinoelämä, mutta myös tavalliset kansalaiset.

Tutkijoilta avoin tiede vaatii toimintatapojen muutosta. Tutkimusjulkaisujen avoimen saatavuuden lisäksi myös tutkimusaineistojen ja käytettyjen menetelmien on oltava avoimesti jaettuja. Se muuttaa ratkaisevasti viimeiset viisikymmentä vuotta vallalla ollutta perinnettä pitää tausta-aineistot itsellä ja julkaista tulokset vain tieteellisissä lehdissä, joissa ne saavuttavat lähinnä toiset saman alan tutkijat.

Kansalaisten osallisuus avoimeen tieteeseen on mielenkiintoinen mahdollisuus. Tällä hetkellä on valitettavasti vallalla tutkitun tiedon vahva kyseenalaistaminen ja tieteen sijoittaminen ”tarinaksi muiden tarinoiden joukkoon”. Kansalaisten luottamus tutkittuun tietoon ja sen tuomiin hyötyihin pitää palauttaa. Avoin tiede tarjoaa siihen uudenlaisen mahdollisuuden.

Tieteen ja viestinnän maailma on muuttunut ja perinteisillä printtimateriaaleilla tavoitetaan vain hyvin rajoitettuja yleisöjä. Tiedeviestinnässä pitääkin hyödyntää uusia tieto- ja viestintäteknologioita. Kun tieteen julkaisussa siirrytään kohti avointa julkaisemista, pitää tämän tapahtua myös yliopistojen ajankohtaisviestinnässä. Tästä on myös kyse nyt käsillä olevasta Saima-lehden uudistuksessa, jossa printtilehti korvataan sähköisellä uutiskirjeellä.

Uudistuksen myötä yliopiston verkkosivujen uutissivuston sisällöstä tulee entistä ajantasaisempaa, monipuolisempaa ja eri päätelaitteilla helpommin käytettävää. Uudistuksella palvellaan tieteen avoimuuden päämääriä aiempaa paremmin.

Jukka Mönkkönen

Rehtori

Julkaistu Saima-lehdessä 3/2019