Huippututkimuksen tuntomerkit

Saima 2/2016

Perintötekijöilleen kukaan ei voi tehdä mitään – vai voiko? Ja voisivatko geenimme kertoa, miten meitä pitää hoitaa? Huippututkimus, jonka eturintamassa Itä-Suomen yliopiston tutkijat työskentelevät, on tehnyt mahdolliseksi hoitaa esimerkiksi sydäntauteja viemällä sairaaseen kudokseen hoitogeeniä tai aktivoimalla tai vaimentamalla potilaan omien geenien toimintaa. Lukuisien riskigeenien tunnistaminen puolestaan avaa mahdollisuuksia muun muassa tyypin 2 diabeteksen hoidon suunnitteluun potilaan perintötekijöiden mukaan. Geenitutkimuksen avulla kehitetyille menetelmille on ominaista, että hoidot voidaan täsmäkohdentaa ja siten minimoida sivuvaikutukset. Toinen suuri edistysaskel ovat potilaskohtaiset ratkaisut. 

Geneettisen tutkimuksen kustannukset ovat niin suuret, että kansallisen ja Euroopan komission rahoituslähteet ovat niukat esimerkiksi silloin, kun selvitetään väestön perimää laajoista tutkimusaineistoista eksomisekvensointia käyttäen. Tällainen tutkimus avaa valtavia näköaloja tautien geneettisiin kytkentöihin, sillä juuri eksomissa sijaitsee suuri osa tautia aiheuttavista perintötekijöiden muutoksista. Kansainvälisesti verkostoituneille huippututkijoille rahoitus kalliisiin tutkimushankkeisiin voikin löytyä Yhdysvalloista.

Suomalainen perimä on omintakeinen ja siihen liittyvät aineistot ovat ainutlaatuisia. Aineistojen saattaminen entistä näkyvimmiksi avoimen tieteen periaatteiden mukaisesti lisää kansainvälistä kiinnostavuutta entisestään. Geenitutkimus on myös välineurheilua ja omat infrastruktuurit pidetään kunnossa ja oma teknologia etulinjassa.

Huippututkimuksen tunnusmerkkejä ovat ainutlaatuisen merkittävät tuotokset ja kyky hankkia työhön tarvittavat aineelliset edellytykset. Huipulla pysyminen edellyttää jatkuvaa uusiutumista uudenlaisin ja nykytilaa rohkeasti haastavin ajatuksin sekä tieteen palolla varustetuilla tutkijoilla. Tutkijakoulutettaville monitieteinen vuorovaikutus ja kansainvälisten kokemuksen hankkiminen ovat luonnollisia oman kehittymisen muotoja.

Kun uusiutumisessa onnistutaan, johtajien tehtäväksi jää onnistumisen esteiden poistaminen. Huipputieteellä on tekijänsä.

Jaakko Puhakka
Akateeminen rehtori