Luonnonvaroista huolehtiminen on kestävän kehityksen pohja

Vuoden alumniksi valittiin maaliskuussa asunto-, energia- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen, joka on valmistunut metsänhoitajaksi vuonna 1991 Joensuun yliopistosta.

Teksti Marianne Mustonen Kuva Varpu Heiskanen

Kimmo Tiilikaiselle valinta Itä-Suomen yliopiston Vuoden alumniksi on suuri tunnustus.

– Arvostan paljon oppia, jonka sain aikoinaan Joensuusta. Olen metsänhoitajien viidettä vuosikurssia, ja aloitin opinnot vuonna 1982. Opiskeluajoilta on erityisesti jäänyt mieleen Metsäylioppilaiden toiminnassa mukana oleminen, ja kuinka keräsimme jouluisin metsistä joulukuusia myyntiin kurssiretkiä rahoittaaksemme, totesi Ruokolahdelta kotoisin oleva ministeri.

Metsänhoitajien kouluttamisen aloittaminen Joensuussa oli Tiilikaisen mukaan piristysruiske koko Suomen metsäntutkimukselle.  

– Kilpailu kahden koulutusta tarjoavan tahon välillä oli tervettä. Minulle jäivät mieleen myös monet hyvät opettajat, kuten Seppo Kellomäki ja Paavo Pelkonen.

Tiilikainen näkee, että hänen nykyinen tehtävänsä asunto-, energia- ja ympäristöministerinä on kansainvälisesti erittäin hyvä yhdistelmä, etenkin energia- ja ilmastonmuutospolitiikan saralla.

– Metsäministerinä toimiessani esimerkiksi metsähallituslain uudistus puhutti paljon. Uudistettu laki on toiminut hyvin, kuten pitikin. Valtion omistamissa metsissä suojelu ja käyttö kohtaavat hyvin ja ovat tasapainossa.

Suomessa on kauan sitten valittu toimintatapa, jonka mukaan yksityiset voivat tarjota metsiään suojelukäyttöön.

– Kiitos suomalaisten metsäomistajien, Luontolahjani 100-vuotiaalle Suomelle -kampanja ylitti odotukset.

 

Tiilikainen näkee Suomen tulevaisuuden olevan monipuolisessa energiapaletissa.

 – Tällä hetkellä on panostettava teknologianeutraalisti kehittämiseen, muun muassa tuuleen, metsähakkeeseen, puruun, kuoreen, biokaasuun, aurinkoon ja uusiutuviin liikennepolttoaineisiin, hän sanoi.

Vuonna 2030 vähintään puolet sähkön, lämmön ja liikenteen muodostamasta kokonaiskulutuksesta pitäisi olla tuotettu uusiutuvalla energialla. Aikajänne on Tiilikaisen mukaan pitkä, mutta lainsäädäntötyö on jo meneillään esimerkiksi kivihiilen osalta.

– Ilmastonmuutos vaatii nopeita toimia, hän muistutti.

 

Tiilikaisen mukaan energiapolitiikassa tavoitellaan jatkossa entistä kestävämpiä energiajärjestelmiä ja halutaan vahvistaa kuluttajan roolia.

– Totta kai näin Metsäylioppilaana täytyy olla ylpeä saavutetusta hyvästä tasapainosta metsien hyödyntämisen ja hiilinielujen välillä. Puurakentamista täytyy kehittää edelleen nimenomaan hiilen sitoutumisen vuoksi, hän pohti.

Biotalouden puolella Tiilikainen iloitsee siitä, että yrityksen panostavat nyt esimerkiksi muovia korvaavaan tekniikkaan tai puun kehittämiseen tekstiileiksi.

– Tavoitteena on oltava entistä korkeamman jalostusasteen tuotteet puusta.

– Hyvinvointimme on peräisin luonnosta. Siksi luonnonvaroista on opittava pitämään huolta entistä paremmin, sillä se on pohja kestävälle kehitykselle, hän summasi.

  • KUKA Ministeri Kimmo Tiilikainen valmistui Joensuun yliopistosta metsänhoitajaksi vuonna 1991.
  • MITÄ Tiilikainen valittiin Itä-Suomen yliopiston Vuoden alumniksi maaliskuussa.
  • MISSÄ Tiilikainen on Sipilän hallituksen asunto-, energia- ja ympäristöministeri.
Julkaistu Saima-lehdessä 2/2018