Uskallusta yliopistojen uudistumiseen

Saima 1/2015

Suomi kaipaa kipeästi uudistumista ja korkeakoulujen on kannettava siitä oma vastuunsa. Tutkimuksen on autettava ymmärtämään ympärillämme tapahtuvaa muutosta ja tuotettava pohjaa uusille ratkaisuille. Koulutuksen on annettava valmiudet työskennellä alati muuttuvassa työelämässä, jolle on ominaista kyky yhdistellä asioita uudella tavalla ja toimia globaalissa ympäristössä.

Vallalla olevan käsityksen mukaan Suomessa on liikaa laaja-alaisia yliopistoja ja liian vähän erikoistumista. Niinpä yliopistoilta odotetaan aiempaa voimakkaampaa profiloitumista ja keskittymistä omiin vahvuuksiinsa. OKM:n tuoreessa tulevaisuuskatsauksessa todetaan, että "Suomen korkeakoulujärjestelmän kehittämisen haasteita ovat korkeakoulujen suuri määrä, monet pienet yksikkörakenteet ja resurssien tarpeeton hajautuminen".

Yliopistojen on siis siirryttävä saman tekemisestä erilaistumiseen ja selkeisiin profiileihin, niin tutkimuksessa kuin koulutuksessakin. Jos emme sitä itse tee, se tehdään meidän puolesta.

Näihin vaateisiin voidaan yliopistoissa vastata rakentamalla toiminta nykyisen oppiainepohjaisen ajattelun sijaan laaja-alaisten temaattisten kokonaisuuksien pohjalle. Näin voidaan paremmin vastata työelämän muuttuviin osaamistarpeisiin ja etsiä tutkimuksella vastauksia maailmanlaajuisiin viheliäisiin ongelmiin. Samalla päästään eroon kinastelusta, pitääkö kaikkia oppiaineita olla jokaisessa yliopistossa. Monialaiset isot yliopistot tarvitsevat vahvoja perustieteitä, joiden päälle voidaan rakentaa kullekin ominaiset, erikoistuneet temaattiset kokonaisuudet.

Itä-Suomen yliopistossa olemme ottaneet haasteen vastaan ja määritelleet tuoreessa strategiassamme ne maailmanlaajuiset haasteet, joihin haemme monitieteisellä tutkimuksellamme ja uudistuvalla koulutuksellamme vastauksia.

Strategiamme kaudelle 2015–2020 tarkoittaa tutkimus- ja koulutustoiminnan yhä selkeämpää fokusointia, mutta samalla myös monitieteistymistä. Se tarkoittaa myös lisääntyvää kansainvälistymistä, rohkeampaa ja tavoitteellisempaa opiskelija- ja henkilöstörekrytointia ja kaiken kaikkiaan uudenlaista, dynaamisempaa toimintakulttuuria. Helppoa uudistuminen ei ole, mutta sen eteen kannattaa yhdessä rohkeasti ponnistella.

 Jukka Mönkkönen
 Rehtori