Yliopistossa yhdessä

Suomi 100 -juhlavuoden teema on yhdessä. Yhteiset henkiset ja aineelliset saavutuksemme – kulttuurimme – ovat koulutuksen ansiota. Tätä ei taida kukaan kyseenalaistaa. Kansalaismielipiteitä peilaavan Tiedebarometri 2016 -tutkimuksen mukaan näin tulee olemaan myös jatkossa. Yliopistot ja korkeakoulut nauttivat lähes yhtä paljon luottamusta kuin yhteiskunnan ulkoisesta turvallisuudesta vastaava Puolustusvoimat ja vieläpä enemmän kuin oikeuslaitos. Tämä luottamus on kasvussa.

Oppimisen edellytyksiä on kehitettävä jatkuvasti, jotta asetettuihin odotuksiin kyetään vastaamaan. Tutkimukseen perustuva koulutus tuottaa teorian ja sen soveltamisen hallinnan. Koulutukselta odotetaan myös muita työelämässä menestymisen eväitä. Myös tässä asiassa juhlavuoden teema yhdessä kytkeytyy koulutukseen. Koulutuksen tulee edistää yhteisöllistä toimintakulttuuria, yhdessä tekemistä, yhdessä oppimista, osallistumista – näitä työelämä odottaa.

Tässä Saiman numerossa esitellään uusia avoimia oppimisympäristöjä. Niille tunnusomaista on digitalisaation mahdollisuuksien käyttö. Perinteinen tiedonvälitykseen perustuva luennointi korvautuu yhä useammin ajasta ja paikasta riippumattomilla oppimisratkaisuilla. Luennot löytyvät omalta koneelta, luentotiivistelmiä voi kuunnella äänitiedostoista ja virtuaalilaboratoriossa voi työskennellä vaikka kotoa käsin.

Näillä ratkaisuilla joustavoitetaan, yksinkertaistetaan sekä tuodaan yksilöllisiä vaihtoehtoja oppimistilanteisiin. Samalla opettajalle vapautuu enemmän aikaa opiskelijoiden ohjaukseen, vaikeimpien asioiden läpikäymiseen ja opastamiseen kädestä pitäen vuorovaikutteisissa harjoitustilanteissa. Yliopistokampus säilyy nuorten ihmisten kohtaamispaikkana myös tulevaisuudessa.

Yliopistossa yhdessä ei tarkoita yhdessä yliopistossa. Tulevaisuus tuo mukanaan virtuaalikampuksia. Avoimet oppimismateriaalit tuovat opiskelijan ulottuville useiden yliopistojen opetustarjonnan. Vahvuusalueilleen profiloituneet yliopistot tarjoavat laadukasta erikoisosaamista. Niistä opiskelija voi koostaa itselleen parhaiten soveltuvan osaamiskokonaisuuden.

Jaakko Puhakka

Akateeminen rehtori