Aistitut elinympäristöt muutoksessa: ylisukupolviset ympäristösuhteet Euroopassa 1950–2020

SENSOTRA-hankkeessa tutkimme eri sukupolvien edustajien kokemuksia omasta elinympäristöstään. Olemme projektissa kiinnostuneita esimerkiksi siitä, miten erilaiset laitteet ja teknologiset apuvälineet vaikuttavat ihmisten elämään, ja kuinka eurooppalaiset hahmottavat aistittua elinympäristöään.

Kulttuurintutkimuksen professori Helmi Järviluoman johtama Sensory Transformations and Transgenerational Environmental Relationships in Europe, 1950–2020 (SENSOTRA) -tutkimus on viisivuotinen hanke, jossa tuotetaan kipeästi kaivattua uutta tietoa ja ymmärrystä siitä, miten aistitut elinympäristöt ja erityisesti ihmisten kokemukset aistiympäristöistään ovat muuttuneet Euroopassa vuosien 1950–2020 välillä. Tieteidenvälisessä hankkeessa keskitytään tutkimaan ylisukupolvisia ympäristösuhteita esimerkiksi aistielämäkertojen avulla. Hankkeelle on myönnetty 1,9 miljoonan euron Euroopan tutkimusneuvoston varttuneen tutkijan (ERC Advanced Grant) tutkimusmääräraha.

Tutkimus on erityisen ajankohtainen sen vuoksi, että tällä hetkellä on vielä mahdollista tehdä kenttätyötä eli tutkia etnografisesti 1930–40-luvuilla syntyneitä sukupolvia, jotka elivät lapsuutensa ja nuoruutensa ennen tietokoneiden ja digitaalisten laitteiden aikaa. Toisaalta samaan aikaan hankkeessa tutkitaan niin sanottuja diginatiiveja, nuoria, jotka ovat syntyneet digitaalisten älylaitteiden aikaan eli aikaan, jona moniulotteisten ympäristösuhteiden säilyttäminen on uusien haasteiden edessä.


Projektissa keskitytään kolmeen teemaan:
(1)    Muutokset aistikokemuksen välittymisessä
(2)    Aistit ruumiillisen muistamisen välineenä
(3)    Aistimisen yhteistoiminnallisuus


Tutkimusta tehdään myös yhteistyössä eri alojen taiteilijoiden kanssa. Tähän saakka laajin aistiympäristökokemusten empiirinen tutkimus toteutetaan kolmessa keskisuuressa eurooppalaisessa kaupungissa: Ljubljanassa, Turussa ja Brightonissa.

Lisätietoja:
Professori Helmi Järviluoma, helmi.jarviluoma(at)uef.fi, p. 050 442 2520