Sosiaalisesti kestävä Kainuu

1.3.2018–31.12.2020 Itä-Suomen yliopisto ja Kainuun sote toteuttavat yhteistyössä sosiaalityön koulutus- ja kehittämishankkeen (KASKK), joka vahvistaa alueen sosiaalista kestävyyttä.

KASKK -hankkeen tavoitteena on edistää sosiaalityön tutkimus- ja kehittämisosaamista Kainuussa sekä saada alueelle lisää pätevyysvaatimukset täyttäviä sosiaalityöntekijöitä, jotka toimivat jatkossa kehittämisosaajina työyhteisöissään.

Sosiaalityön maisterikoulutus ja samanaikaisesti toteutettava työelämälähtöinen kehittämistyö tukevat toisiaan.

Hankkeen aikana luodaan sosiaalialan toimijoiden yhteinen SOCOBA-innovaatio- ja kehittämisalusta. Kehittämisen kärkinä Kainuussa ovat kansalaislähtöinen sosiaalihuolto sekä sähköinen asiointi.