Sosiaalipsykologian päivät järjestetään seuraavan kerran Kuopiossa 11.-12. huhtikuuta 2019. Päivien teemana on konfliktit:
Vastakkain – sosiaalipsykologisia näkökulmia konflikteihin.

Yhteiskuntamme kärsii monista sosiaalisista ja poliittisista konflikteista ja haasteista, jotka ovat toistaiseksi vailla selviä ratkaisuja. Yhteiskunnan polarisoituminen, ääriliikkeet, kansallismielisyys, syrjintä, verkkoviha, epätasa-arvo, kansanmurhat ja ilmastonmuutos ovat esimerkkejä ryhmien välisiin suhteisiin säröjä ja jännitteitä aiheuttavista ilmiöistä. Toisaalta konfliktit eivät ole pelkästään ryhmien välisiä, vaan ne voivat olla myös ihmisten välisiä ja yksilön mielensisäisiä, ja ne voivat näyttäytyä esimerkiksi työelämän ristiriitatilanteina tai mielenterveyden ongelmina. Lähestymmekin konferenssin teemaa laaja-alaisesti, ymmärtäen konfliktit niin ryhmien ja ihmisten välisinä kuin yksilöiden sisäisinä. Konflikti-teema on paitsi sosiaalipsykologisesti merkittävä tutkimusaihe, myös tieteenalojen rajat ylittävä ja usein monitieteistä lähestymistapaa edellyttävä aihe.

Konferenssin pääpuhujat ovat apulaisprofessori Michał Bilewicz Varsovan yliopistosta, professori Anu Kantola Helsingin yliopistosta sekä professori Atte Oksanen Tampereen yliopistosta.

Tervetuloa sosiaalipsykologian päiville Kuopioon!

Sosiaalipsykologian päivät somessa #sospsyk2019