Soviko-hanke

Sovittelu ja yhteishallinta ympäristöpäätöksenteossa – kokeilu- ja kehittämishanke luonnonvarojen käytön yhteensovittamisessa hakee uusia avauksia yhteensovittamisen käytäntöihin avustetun neuvottelun ja sovittelun menetelmistä. Sovittelun rinnalla kulkee yhteishallinnan (collaborative governance) näkökulma, joka sovittelun tavoin tukeutuu avustetun neuvottelun teoriaan ja menetelmiin, mutta lähestyy yhteistyötä ja ristiriitoja ennakoivasti.

Monen osapuolen välisissä ympäristökiistoissa korostuvat mm. prosessin suunnittelu ja hallinta, edustuksellisuuden järjestäminen, tiedollisten ristiriitojen käsittelyn merkitys sekä ympäristöpäätöksenteon prosessien tuntemus.

Lainsäädäntö ei tunne erillistä sovittelumenettelyä ympäristöasioissa, vaikka asianosaisten kuulemiseen liittyvät oikeudelliset velvoitteet tähtäävätkin intressien yhteensovittamiseen.

Soviko-hanke toteutetaan tiiviissä yhteistyössä Freshabit Koitajoki- hankkeen ja Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen kanssa. Hankekokonaisuuteen kiinnittyy erilaisia ympäristön käytön kysymyksiä ja käyttömuotoja, mukaan lukien metsätalous, turvetuotanto ja kaivostoiminta.   

Hanketta toteutetaan vuosina 2017-2018, ja vastuullisena johtajana toimii HT, professori Lasse Peltonen.