Mallisysteemit

Lajinsisäinen vaihtelu rauduskoivun heijastusspektrissä

Tutkimme rauduskoivun lajinsisäistä vaihtelua heijastuspektrissä.  Rauduskoivu on hyvä mallikasvi, koska se on taloudellisesti tärkeä metsäpuu, sillä on laaja maantieteellinen levinneisyysalue ja sen lehtikemia tunnetaan hyvin.

Rauduskoivun eri genotyyppien lehtiä.

Jäkälät ympäristön seurannassa

Eri jäkälälajien esiintyvyyttä voidaan käyttää ympäristön tilan arvioinnissa. Tavoitteena on löytää parhaat spektri jäkälien lajintunnistukseen, jolloin kaukokartoitukseen voidaan valita parhaiten lajeja toisistaan erottavat spektrialueet.

Eri jäkälälajien kuvausta. Vasemmalla RGB-kuva, keskellä VNIR-alueen spektrikuva, oikealla SWIR-alueen spektrikuva.

Metsäpuiden siemenet

Siemenet ovat kasvikunnan tuotteista taloudellisesti merkittävimpiä. Siementen laaduntarkkailussa tarvitaan tehokkaita tutkimuskohdetta vahingoittamattomia tekniikoita, jotka ovat helposti sovellettavissa käytäntöön. Kuvantamistekniikoilla terveet, tyhjät ja vahingoittuneet siemenet voidaan erottaa toisistaan.

Kuusensiementen kuvausta lämpökameralla valopulssin jälkeen.

Lituruoho mallikasvina

Lituruoho on kasvitutkimuksen tärkein mallikasvi. Tutkimme eri stressitekijöiden vaikutusta lituruohon heijastusspektriin.

Eri kasvatusolosuhteissa kasvatettuja lituruohoekotyyppejä.