Opetusta ja demonstraatioita

Katso video arktisesta tutkimuksesta:

https://www.youtube.com/watch?v=2dpJoUv8pKc&feature=youtu.be

Katso video kuvantamisyhteistyöstä Specim:n kanssa: Valitse Vegetation Research

http://www.specim.fi/iq/casestudies/

 

Kuvantamislaboratoriota ja sen laitteistoa hyödynnetään Ympäristö- ja Biotieteiden laitoksen opetuksessa.

Tarhapapu (Phaseolus vulgaris), kasvatus kasvifysiologian kurssilla eri ravinnepuutoksissa. Vasemmalla RGB-kuva, oikealla lämpökamerakuva. Kummassakin kuvassa vasemmalla optimiravinneliuoksessa kasvava kasvi, oikealla typen puutoksessa kasvava kasvi (huomaa lehtien kokoero). Lämpökamerakuvassa näkyy optimioloissa kasvavan kasvin viileys sinisenä, kun taas typenpuutteessa kasvava ei kykene säätelemään ilmarakojaan ja on lämpimämpi.

SciFest 2015. Demonstraatio skorpionin fluoresenssista.

SciFest 2015, fluoresenssidemonstraatio.

SciFest 2015, oikeiden kasvien erottaminen muovikasveista lämpökameralla.