Hankkeen rahoitus

  • Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelma: Kasvien 3D- ja kuvantamiskeskus, projektikoodi A32221, Pohjois-Karjalan maakuntaliitto (2012-2013); Prof. Elina Oksanen
  • Euroopan sosiaalirahasto: Kuvantamiskeskus: Kasvien kuvantaminen ja mallintaminen uusin teknologisin menetelmin, projektikoodi S12137 Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne-, ja ympäristökeskus (2012-2015), Prof. Elina Oksanen
  • Itä-Suomen yliopisto: Strateginen rahoitus hankkeen käynnistämiseen v. 2012 ja nuoremman tutkijan palkkaukseen (2013-2015), projekti 931526, Prof. Elina Oksanen
  • Työpaketti (WP2) Tekes-projektissa: Spectral imaging and analysis in environmental and industrial applications (2013-2014), Prof. Markku Hauta-Kasari
  • FIRI 2013-tutkimusinfrastruktuuri: NaPPI-National Plant Phenotyping Infrastructure, päätösnro 273163, Prof Tapio Palva, Helsingin yliopisto/ Prof. Elina Oksanen, UEF

 

//NEWS