SUOMALAISTEN YKSINÄISYYS

Valtakunnalliset ja monitieteelliset työpajat yksinäisyysaiheen parissa työskenteleville tutkijoille ja kolmannen sektorin toimijoille

Yksinäisyyden yhteys heikentyneeseen toimintakykyyn ja erilaisiin elämänkolhuihin on huomattu sekä väestötasoa että yksittäisiä ryhmiä käsittelevissä tutkimuksissa. Tutkimustulosten valossa yksinäisyys on merkittävä suomalaisten koettua hyvinvointia ja terveyttä alentava tekijä. Kuitenkin vasta vähän tiedetään siitä mitä yksinäisyyden vähentämiseksi voidaan tehdä.

Yksinäisyydestä kiinnostuneet tutkijat ja kolmannen sektorin toimijat verkostoituivat keväästä 2014 lähtien professori Juho Saaren johdolla. Yksinäisyysverkoston jäsenten määrä kasvoi koko hankkeen ajan, mikä osoitti yhteistyölle olleen tilausta. Tällä hetkellä verkostossa on liki 200 jäsentä, jotka edustavat kymmeniä eri tieteenaloja ja organisaatioita.

Vuosina 2015—2017 toteutetun Suomalaisten yksinäisyys -hankkeen myötä yksinäisyydestä kiinnostuneita tutkijoita ja toimijoita tuotiin entistä tiiviimmin yhteen yhteisten kysymysten äärelle. Hankkeen myötä pohdittiin yhdessä, mitä on suomalaisten yksinäisyys ja miten yksinäisyyttä ja sen kielteisiä seurauksia voidaan vähentää niin kansalaisyhteiskunnnan kuin julkisen vallan toimesta.

Hankkeen puitteissa järjestettiin neljä työpajaa. Ne oli ensisijaisesti  suunnattu yksinäisyysverkoston jäsenille. Keväällä 2017 hanke järjesti vielä yhden työpajan Kouvolassa, jossa pohdittiin yksinäisyystutkimuksen tulevaisuutta.

Maksuton päätösseminaari järjestettiin Helsingissä 22. syyskuuta 2016 ja siellä julkistettiin hankkeen tuotoksena syntynyt radiodokumenttisarja Kymmenen teesiä yksinäisyydestä. Samana päivänä julkaistiin Juho Saaren toimittamama ja osana hanketta syntynyt Yksinäisten Suomi -kirja.

Hanke teki tiivistä yhteistyötä valtakunnallisten ja paikallisten tiedotusvälineiden kanssa. Lisäksi hankkeen puitteissa käytyjä keskusteluja on jatkettu sosiaalisen median välityksellä. Hankkeen blogissa on julkaistu kirjoituksia suomalaisten yksinäisyydestä ja siihen liittyvistä teemoista, joita on käsitelty työpajoissa. Kirjoittajina oli työpajoissa mukana olleita tutkijoita ja käytännön toimijoita, jotka kertoivat yksinäisyydestä oman työnsä näkökulmasta.

Hanketta koordinoi Itä-Suomen yliopiston yhteiskuntatieteiden laitos ja rahoituksesta vastasi Suomen Kulttuurirahasto. Hanke päättyi heinäkuussa 2017.