Symmetrinen kaupunki ja yhdyskuntasuunnittelu

’Symmetrinen kaupunki ja yhdyskuntasuunnittelu’ -projektissa (alk. 2015) arvioimme ja ideoimme sellaisia kaupunkien maankäytön, asumisen, liikenteen ja palvelujen ohjausmekanismeja, joissa tavoitteena on olemassa olevan kaupunkirakenteen tasapainottaminen. Lisäksi kiinnitämme huomiota itse suunnitteluprosessin tasapuolisuuteen. Projektin keskeisenä kohteena on Joensuu ja vertailututkimukset kohdistuvat Tampereelle ja Mäntyharjulle.

Joensuun valinnalle hankkeen keskeiseksi tutkimuskohteeksi oli alun alkaen kaupungista itsestään lähtevä peruste. Joensuu on ottanut ydinalueidensa kehittämisen avaintermiksi symmetrian, jolla viitataan siihen, että kaupungin keskustan halki virtaavan Pielisjoen itäreunaa rakennetaan nyt suurella volyymilla. Itärantaa uudistetaan eräänlaisena vastinparina joen länsipuoliselle ruutukaavakaupungille.

Projektin rahoittajia ovat Itä-Suomen yliopisto ja Kunnallisalan Kehittämissäätiö. Lisäksi projekti kytkeytyy yliopistolla vuosina 2013-2015 toteutettuun ’Hyvinvoinnin tekijät – asuinalueen merkitys hyvinvoinnin kokemisessa’ -hankkeeseen, jota on rahoittanut Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus.

 

Osahankkeet ja tutkijat

I    Osallistuva politiikka lähiön kehittämisessä Joensuun Rantakylässä ja Utrassa
     yhteiskuntatieteiden tohtori Jussi Semi

II   Kokemuksellinen kaupunkiluonto eri vuodenaikoina Joensuun Rantakylässä ja Utrassa
     filosofian maisteri Merja Maukonen

III  Asuinalueen imago ja asukkaiden identiteetti Tampereen Tesomassa
     hallintotieteiden maisteri Jenna Taajamo

IV  Ympäristökansalaisuus ja maaseudun kuntakeskustan uudistaminen Enossa ja Mäntyharjulla
      yhteiskuntatieteiden tohtori Ilkka Pyy

V  Kuntakaavoituksen topologia Joensuun kantakaupungin kehittämisessä
     maantieteen professori Ari Lehtinen

VI  Yhteenveto: Symmetrinen kaupunki - kasvukoneesta kestävyyttä edistäviin kokoonpanoihin

 

Tutkijoiden sähköpostit: etunimi.sukunimi(at)uef.fi

 

Tutkimusprojektin yhteisjulkaisu (pdf)