Tervetuloa TRANSLINES-projektin kotisivuille!

Tutkimushankkeessa Liikkuvuuden eriarvoisuus: ylirajaisten perheiden sidokset ja yhteenkuuluvuus pohjoismaisessa muuttoliikekontekstissa (2015–2019) tarkastellaan eriarvoisuuden ilmenemismuotoja ylirajaisten perheiden arkipäivän käytännöissä sekä pureudutaan moninaisia hierarkioita kohtaavien perheiden käyttämiin erilaisiin strategioihin. Eriarvoisuus luonnehtii ylirajaisia verkostoja ja on korostetusti esillä nimenomaan monipaikkaisissa perheissä.

Tutkimus käsittelee ylirajaisia perheitä Pohjoismaissa ja Baltiassa sekä Itä-Euroopassa. Tutkimus on monitieteinen (yhteiskuntapolitiikka, sosiaali- ja kulttuuriantropologia, sosiologia, kulttuurimaantiede, etnologia, folkloristiikka) ja tutkimusryhmä kansainvälinen: tutkijat edustavat kaikkia tutkittavia maita. Päämenetelmä on etnografia (osallistuva havainnointi, syvähaastattelut ja valokuvaaminen). Tutkijaryhmä hyödyntää myös innovatiivisia osallistavia menetelmiä, kuten sadutusta, analysoi media-aineistoja sekä toteuttaa kyselyn internetissä.

Hankkeen rahoittaa Suomen Akatemia ja sen johtajana ja vastuullisena tutkijana toimii professori, VTT Laura Assmuth Itä-Suomen yliopistosta.