1. Yleistä tupakasta

Tupakoimattomuus on tärkein yksittäinen väestön terveyttä edistävä tekijä. Tupakoimattomuus edistää myös kaikkien yksilöiden terveyttä, sillä terveellistä tupakointia ei ole. Tupakoinnin vähentymisestä huolimatta Suomessa on edelleen noin miljoona tupakoivaa.

Yli puolet päivittäin tupakoivista haluaa lopettaa tupakoinnin. Noin 3/4 päivittäin tupakoivista oli huolissaan terveyshaitoista ja noin 4/10 ilmoitti yrittäneensä lopettaa tupakoinnin kuluneen vuoden aikana.

Tupakoinnin lopettaminen omatoimisesti on mahdollista, mutta melko harvinaista. Sitä voidaan tukea myös yhteiskunnan taholta, ja vaikuttaa tupakkatuotteiden käyttöön  niin erilaisten säädösten kuin esimerkiksi verotuksen kautta. Tupakointia ja tupakkatuotteita koskevasta tupakkapolitiikasta ja lainsäädännöstä löytyy kattavat esitykset Suomen ASH-sivuilta: http://www.suomenash.fi/.