14. Urologia

Tupakoijilla on selkeästi huonompi siittiöiden tiheys, vähemmän normaalin olomuodon omaavia siittiöitä ja enemmän siittiövaurioita tupakoimattomiin verrattuna.

Tutkimusten mukaan tupakoinnin ja siittiöiden muodostuksen välillä on annosvasteinen suhde. Siittiötiheys huononee mitä enemmän tupakointivuosia on takana. Mahdollinen työperäinen altistus, iän ja kivesten tilavuus eivät vaikuta tutkimustulokseen.

Tupakointi vaikuttaa olevan myös erektiohäiriöiden riskitekijä, sukupuolinen kyvykkyys tupakoijilla laskee.

14.1. Erektiohäiriö

Akuutisti syntyvä tupakan aiheuttama erektiohäiriö johtuu ainakin osittain nikotiinin vaikutuksesta. Nikotiini aiheuttaa verisuonten supistumisen peniksen verisuonissa ja se vaikuttaa paikallisen verenkierron dynamiikkaan.

Tupakointi voi aiheuttaa myös peniksen verisuonten sisäpinnan toimintavajausta. Verisuonten sisäpinta vapauttaa aineita, jotka edistävät peniksen sileälihaskontrollia, joka on välttämätön erektion syntymiseksi. Typpihappo on keskeinen verisuoniin vaikuttava aine, joka vaikuttaa tekijöihin, jotka muuttavat peniksen veren virtausta.

Muutaman tutkimuksen perusteella näyttää myös siltä, että tupakoinnilla voisi olla yhteisvaikutus muiden impotenssin riskitekijöiden kanssa. Eräässä tutkimuksessa tupakoimattomilla henkilöillä, joilla oli hoidettu sydäntauti, 21 %:lla oli erektiohäiriöitä ja tupakoivilla 56 %:lla. Hoidetun korkean verenpaineen kohdalla vastaavat luvut olivat 8,5 % tupakoimattomilla ja 20 % tupakoitsijoilla.

Näyttää siltä, että tupakoinnin lopettaminen ei merkittävästi vaikuttaisi palauttavasti tupakoinnin aiheuttamaan impotenssiin varsinkaan pitempään polttaneilla.

14.2. Hedelmällisyys

Tupakointi voi vaikuttaa siemennesteen tuotantoon ja laatuun hormonaalisten tai toksisten mekanismien kautta. Tutkimustulokset ovat näyttäneet, että tupakka-altistuksen soluja tuhoavat vaikutukset voivat vähentää siittiöiden määrää ja toimintaa tai hormonitasolla johtaa siemennesteen tuotannon heikkenemiseen.

Tupakansavussa on monta ainetta, jotka voivat olla suoraan myrkyllisiä päästessään verenkierron kautta kiveksiin. Tällaisia aineita ovat esimerkiksi kadmium, nikotiini, lyijy ja radioaktiiviset aineet. Tupakoijilla on selkeästi huonompi siittiöiden tiheys, vähemmän normaalin olomuodon omaavia siittiöitä ja enemmän siittiövaurioita tupakoimattomiin verrattuna.

Tutkimusten mukaan tupakoinnin ja siittiöiden muodostuksen välillä on annosvasteinen suhde. Siittiötiheys huononee mitä enemmän tupakointivuosia on takana. Henkilön mahdollinen työperäinen altistus, iän ja kivesten tilavuus eivät vaikuta tutkimustulokseen.