1. Puheeksiotto - OTA TUPAKOINTI PUHEEKSI!

Käytä asiakas- ja potilaskontakteissa 6 K:n sääntöä:

  1. kysy asiakkaan/potilaan tupakoinnista
  2. kartoita asiakkaan/potilaan tupakointitapa sekä tupakoinnin määrä ja kesto, arvioi riippuvuus
  3. keskustele tupakoinnin lopettamisesta ja arvioi asiakkaan/potilaan lopettamishalukkuus
  4. kannusta lopettamisessa, anna myönteistä palautetta ja ohjaa tarvittaessa jatkohoitoon
  5. kirjaa tapahtuma ja
  6. kontrolloi onnistumista seuraavilla käynneillä.

Tieteellinen näyttö puheeksioton tehosta on vahva, Käypä hoito -suosituksen mukaan parasta A-luokkaa.

Yksilöohjauksessa erityisesti lääkärin, mutta myös sairaan- ja terveydenhoitajien ja muiden terveydenhuollon ammattilaisten yksin antama vieroitusohjaus ja lyhyetkin keskustelut ovat tehokasta:  vieroittumisen onnistumisen todennäköisyys noin kaksinkertaistuu. Onnistumista voidaan vahvistaa toistuvilla tapaamisilla, sillä tehon on havaittu lisääntyvän jonkin verran siihen käytetyn kokonaisajan mukaan ja jaettuna useamman käynnin osalle. Niinpä keskustelumahdollisuutta kannattaa tarjota kaikille tupakoijille kaikilla vastaanotoilla!

Tupakoinnin määrää mitataan askivuosilla. Yhdeksi askivuodeksi lasketaan määrä, että henkilö polttaa yhden askin päivässä vuoden ajan. Jos hän polttaa 10 savuketta päivässä, tulee askivuosi täyteen kahdessa vuodessa. Yli 20 askivuotta tupakoineet ovat suuressa riskissä sairastua tupakan aiheuttamiin sairauksiin.