2. Riippuvuuden määritelmä

Tupakan sisältämä nikotiini on tupakasta aiheutuvan riippuvuuden ensisijainen syy. Diagnoosi kemialliseen riippuvuuteen voidaan todeta, kun vähintään kolme seuraavista tekijöistä on todettu yhtäaikaisesti vähintään kuukauden ajan tai, mikäli yhtämittaiset ajanjaksot ovat kuukautta lyhyempiä, toistuvasti viimeksi kuluneen vuoden aikana.

  • Voimakas halu tai pakonomainen tarve käyttää ainetta
  • Heikentynyt kyky kontrolloida aineen käytön aloittamista ja lopettamista tai käytettävän annoksen määrää. Tällöin ainetta käytetään usein suurempia määriä tai todetaan jatkuvaa halua aineen käyttöön tai käytetään pidemmän aikaa kuin oli tarkoitus tai yritykset vähentää tai kontrolloida aineen käyttöä epäonnistuvat
  • Fysiologinen vieroitusoireisto: kun aineen käyttö loppuu tai vähenee, seurauksena ovat tyypilliset vieroitusoireet tai saman tai läheisesti sukua olevan aineen käyttö vieroitusoireiden vähentämiseksi tai välttämiseksi.
  • Osoitus sietokyvyn kasvusta: tarvitaan esimerkiksi aikaisempaa suurempia annoksia päihtymystilan tai toivotun vaikutuksen saavuttamiseksi tai aineen käyttöä seuraa selvästi heikompi vaikutus, kun käytetään ainetta jatkuvasti samalla annoksella.
  • Keskittyminen aineen käyttöön, mikä ilmenee muiden tärkeiden mielihyvän lähteiden tai kiinnostuksen kohteiden laiminlyöntinä tai siten, että aikaa kuluu runsaasti aineen hankkimiseen, käyttämiseen tai sen vaikutuksista toipumiseen.
  • Aineen jatkuva käyttö huolimatta sen haitallisista seurauksista, mistä on osoituksena käytön jatkuminen, vaikka henkilö on tietoinen haitan luonteesta ja suuruudesta. On syytä varmistaa, että käyttäjällä on todella tietoa haitan luonteesta ja laajuudesta.