2. Yleistietoa nuuskasta

Nuuskan käyttö on selvä terveysriski, vaikka nuuska usein mielletään virheellisesti tupakointia vaarattomammaksi.  Savukkeisiin verrattuna on toki positiivista, että nuuskalta puuttuvat häkä- ja palamisessa syntyvät haitat, mutta esimerkiksi tupakkariippuvuus voi olla huomattavasti voimakkaampi nuuskalla kuin tupakalla ja myös suoraan kosketukseen perustuvat vaikutukset suun limakalvolle ovat savukkeiden vaikutuksia suuremmat.  Nuuskakin sisältää monia  karsinogeeneja eli erilaisia syöpäsairauksia aiheuttavia kemikaaleja.  Erityisen huolestuttavaa nuuskan käytössä on nuorten nuuskaaminen, joka on lisääntynyt 1990-luvulta alkaen.

Nuuskankäytön lopettaminen kannattaa! Riski sairastua vakaviin  nuuskan aiheuttamiin sairauksiin alkaa vähentyä heti lopettamisen jälkeen.

Nuuskasta enemmän tietoa Suomen ASH:n sivustoilta
http://www.suomenash.fi/fin/tupakka/nuuska/