3. Fyysinen riippuvuus

Tupakan nikotiini aiheuttaa ensi kerroilla myrkytysoireita, kuten pahoinvointia. Varsin nopeasti elimistö alkaa tottua nikotiiniin ja kehittyy toleranssi eli sietokyvyn lisääntyminen. Sille on ominaista, että saman vaikutuksen aikaansaamiseksi tarvitaan yhä suurempi annos. Sietokyky heikkenee ja häviää tupakoinnin lopettamisen jälkeen ja pitempien taukojen aikana, joten uudelleen aloitettaessa tupakoijat tupakoivat liian suuria annoksia ja saavat lieviä myrkytysoireita. Yleensä näitä ei yhdistetä tupakkaan vaan tulkitaan esimerkiksi vierotusoireiksi.

Vastaavasti aivot herkistyvät (sensitaatio) nikotiinille, joten suurentuneilla annoksilla saadaan isompi vaikutus hermosoluissa. Aivot eivät kuitenkaan muodosta pysyvää sietokykyä nikotiinille eli annosta ei voi nostaa miten suureksi tahansa, vaan myös nikotiiniin tottunut henkilö pyrkii annostelemaan nikotiinia pienimmän mahdollisen määrän, jolla saa aivoista halutun vasteen.

Fyysinen riippuvuus syntyy hermosolujen muuttumisesta nikotiinin vaikutuksesta.