3. Motivoiva haastattelu eli motivoiva keskustelu 

Motivoiva haastattelu/keskustelu on rakenteinen vuorovaikutusmenetelmä, jolla pyritään löytämään muutoksen motivaatio ja voima henkilöstä itsestään. Kun henkilö oivaltaa ja ilmaisee itse omat tarpeensa ja kykynsä, elämäntapamuutoksen onnistumisen todennäköisyys paranee.

Tätä vuorovaikutusmenetelmää on käytetty menestyksellä useiden eri elämäntapaongelmien ratkaisemisessa, mm. päihdetyössä, painonhallinnassa, liikuntainterventioissa ja pitkäaikaissairauksien lääkehoitojen toteuttamisessa.

Menetelmä on paitsi vaikuttava, myös työajan hallinnan kannalta edullinen: myönteisen ilmapiirin ja avointen kysymysten kautta voi tottunut keskustelija jopa lyhentää sitä aikaa, jonka hän käyttäisi "tavanomaisen" keskustelun käymiseksi samasta asiasta.

Menetelmää on varsin paljon myös tutkittu, kuten esim. Terveysportissa olevasta katsausartikkelista käy ilmi:
Absetz Pilvikki, Hankonen Nelli: Elämäntapamuutoksen tukeminen terveydenhuollossa: vaikuttavuus ja keinot. Lääketieteellinen Aikakauskirja Duodecim 201;127(21):2265-72.

Vaikka menetelmän periaatteet ovat yksinkertaiset, vaatii sen sisäistäminen perehtymistä ja tietoista harjoittelua huomattavasti tätä esitystä enemmän. Myönteisyys ja tuloksellisuus tekevät kuitenkin harjoittelusta myös hauskaa!

MOTIVOIVAN HAASTATTELUN/KESKUSTELUN PERIAATTEITA

1: Osoita empatiaa ja KUUNTELE aktiivisesti.

Empatia on toisen kuuntelemista ja sen varmistamista, että ymmärsit hänet oikein. Voit  osoittaa empatiaa eri tavoin.

 •  Olen samaa mieltä, että tilanteesi…
 •  Näytät siis ajattelevan, että...
 •  Sinusta siis tuntuu...koska..."
 •  Jos ymmärsin sinua oikein, niin..."

2. Korosta ristiriitaa tupakoinnin jatkamisen ja lopettamista puoltavien syiden välillä.

 •  Koet siis, että vaivasi johtuu/pahenee selvästi tupakasta, mutta et ole miettinyt tupakoinnin
   lopettamista?

3. Vahvista tupakoijan uskoa siihen, että hän pystyy lopettamaan tupakoinnin ja pitämään päätöksensä.

 • Vaikutat henkilöltä, joka pystyy siihen, mitä päättää...
 • Pystyit vuosi sitten olemaan monta kuukautta tupakatta ja nyt olet vielä viisaampi tai kokeneempi 
  tai valmiimpi tai...
 • Nyt Sinuula on tosiaankin hyvä syy...

4. Keskustele myönteisesti, myötäile, etsi uusia näkökulmia ja tarjoa tupakoijalle vaihtoehtoja - älä opeta, kasvata, väittele tai muutoin nostata tupakoijassa vastarintaa!

 • Vältä myös mutta-sanaa, se yleensä mitätöi edellä sanotun!

Esimerkkejä avoimista hyvistä kysymyksistä:

 • Mitä tupakointi Sinulle merkitsee?
 • Milloin ja miten olet aikonut lopettaa?
 • Mitä ajatuksia ajatus tupakoinnin lopettamisesta herättää sinussa?
 • Onko tupakoinnista keskusteltu aiemmalla käynnillä ja mitä silloin keskusteltiin?
 • Onko lopettamiseen tarjottu apua? Millaista?
 • Oletko aikaisemmin yrittänyt lopettaa? Jos olet, miten?'
 • Mitä hyötyä juuri Sinulle tupakoinnin lopettamisesta voisi olla?

Muutosvalmiuden arviointi:

 • Mitä esteitä tai pelkoja tupakoinnin lopettamiseen liittyy omalla kohdallasi?
 • Entä mitä hyötyjä tupakoinnin lopettamisessa näet?
 • Mikä saisi sinut harkitsemaan tupakoinnin lopettamista?
 • Voisitko ajatella lopettamista puolen vuoden sisällä tai seuraavan kuukauden aikana? Oletko jo miettinyt päivämäärää?

Tupakoijan lopettamiskyvyn arviointi:

 • Kuinka suureksi arvioit kykysi/mahdollisuutesi tupakoinnin lopettamiseen (esim. asteikolla 1-10)?
 • Uskotko, että voisit onnistua lopettamaan?

Kysy/houkuttele asiakas puhumaan/kerro tupakoimattomuuden hyödyistä, tupakoinnin haitoista ja lopettamisesta:

 • Totesit itsekin äsken, että varmaan jaksaisit paremmin. Mitä muuta hyötyä tupakoimattomuudesta voisi olla?
 • Voisiko sen lisäksi olla odotettavissa….
 • Mitä mieltä olet, voisiko tämäkin oireesi/vaivasi liittyä....
 • Voinko kertoa, miten yleensä...?
 • On olemassa useita tapoja...
 • Haluatko, että käydään niitä yhdessä...?
 • Kertoisin/näyttäisin mielelläni...

5. Suunnitelman tekeminen:

 • Mikä olisi seuraava askel?
 • Mikä sinusta olisi paras vaihtoehto?
 • Miltä nämä ehdotukset vaikuttavat?
 • Mitä uskoisit voivasi...?
 • Miltä tämä kuulostaa sinusta? Voisimmeko sopia, että...?

6.  Tee yhteenvetoja – lyhyesti keskustelun lomassa sekä kokoavasti lopussa:

 • Ymmärsinkö oikein…?
 • Sanoit, että…
 • Aivan, tuo on hyvin oivallettu....
 • Tänään puhuttiin...
 • Sovimme siis, että...
 • Tuliko tässä mielestäsi kaikki tarvittava vai mietityttääkö sinua vielä jokin asia?

LYHYT verkkokurssi motivoivasta keskustelusta löytyy Duodecimin verkkokurssialueelta: http://www.oppiportti.fi/op/dvk00017