4. Keuhko- ja hengityselinten sairaudet

Tupakoinnilla on kielteisiä terveysvaikutuksia kaikissa keuhkojen rakenteissa ja toiminnoissa. Tavallisimmin tupakointiin yhdistetty haitta on keuhkosyöpä. Tupakoinnin muut haitalliset vaikutukset keuhkoihin ovat kuitenkin paljon keuhkosyöpää yleisempiä.

Kaiken ikäisillä tupakoijilla on enemmän erilaisia hengityselimiin liittyviä oireita kuten yskää, limanmuodostusta, hengenahdistusta ja hengityksen vinkumista kuin ei-tupakoivilla. Jatkuvan, limaisen yskän ilmenevyys on tupakoijilla yli kymmenkertainen. Oireet saattavat vaikuttaa huomattavasti potilaan elämänlaatuun ja ilmentävät piilevää keuhkojen vauriota.

Tupakointi vaikuttaa haitallisesti immuunipuolustukseen lisäten akuuttien hengitysteiden infektioiden määrää. Tupakan sisältämät yhdisteet aiheuttavat itsessäänkin tulehdusprosessin. Pitkäaikainen tulehdus aiheuttaa keuhkoihin pysyviä muutoksia eli keuhkoahtaumatautia.

4.1. AKUUTIT HENGITYSTEIDEN SAIRAUDET

Tutkimusten mukaan tupakoijilla on suurempi riski sairastua akuutteihin hengitystieinfektioihin kuin ei tupakoijilla, vaikka taustalla ei olisi tupakoinnin aiheuttamaa kroonista keuhkoahtaumatautia (COPD). Tupakointi lisää influenssan ja keuhkokuumeen riskiä yli 50 % tupakoimattomiin verrattuna. Vähemmän tervaa sisältävät savukkeet aiheuttavat vähemmän akuutteja hengitysteiden infektioita.

Henkilöillä, joilla on krooninen keuhkosairaus, kuten COPD tai astma, esiintyy sairauden akuutteja pahenemisvaiheita. COPD-potilailla infektioiden taustalla voi olla bakteeritulehdus ja tupakointi on eräs infektion syy. Astmapotilaiden pahenemisvaiheet ovat usein virusinfektioiden laukaisemia. Tupakointi lisää myös astmaa sairastavien akuutteja infektioita.

Akuutin hengitystiesairauden syntyminen

Mekanismi, jonka kautta tupakka vaikuttaa immuunijärjestelmään, on monimutkainen, eikä sitä vielä ole täysin selvitetty. Tiedetään että tupakansavu heikentää yleistä immuunijärjestelmää, valkosolujen jakaantumiskykyä ja niiden toiminnan tehoa. Tupakoitsijoilla on havaittu kohonneita valkosolumääriä, laskeneita vasta-ainetasoja (IgG, IgA, IgM) ja valkosolujen toiminta on ollut epänormaalia.

Tupakointi heikentää mikrobien poistumista liman mukana nenänielusta, luultavasti muuttamalla liman koostumusta tai vähentämällä värekarvojen tiheyttä. Tupakointi helpottaa joidenkin mikrobien kiinnittymistä soluihin, ja se helpottaa infektioiden syntyä.

Ylähengitysteiden infektiot

Nuorilla, terveillä tupakoijilla esiintyy enemmän influenssa-sairastumisia kuin nuorilla, terveillä ei-tupakoivilla henkilöillä. Armeijan miesalokkailla tehdyssä tutkimuksessa riski sairastua influenssaan oli 31 % suurempi.

Alahengitysteiden infektiot

Alempien hengitysteiden infektiot, keuhkokuume mukaan lukien, liittyvät tupakointiin. Tupakoitsijoilla on todettu yli 20 % suurempi riski sairastua keuhkokuumeeseen. Riskin on todettu palautuvan noin kymmenessä vuodessa tupakoinnin lopettamisesta.

4.2. KROONISET HENGITYSTEIDEN SAIRAUDET

Keuhkojen kehityshäiriöt ja toiminta

Keuhkojen sikiönaikainen ja ensimmäisen kahden elinvuoden aikainen kehitys on ratkaisevan tärkeää ihmisen hengityskapasiteetille. Useat tutkimukset ovat todistaneet raskauden aikana tupakoineiden äitien vastasyntyneillä lapsilla olevan heikommin toimivat keuhkot kuin tupakoimattomien äitien lapsilla. Tutkimukset viittaavat myös siihen, että raskauden aikana tupakoineiden äitien lapsilla olisi enemmän akuutteja hengitysteiden infektioita lapsena, ja että keuhkojen toiminta pysyisi keskivertoa huonompana aikuiseksi kasvamisen jälkeen.

Keuhkojen hengitysfunktio kasvaa vähän yli 20-vuotiaaksi. Pitkään kestävän tasannevaiheen jälkeen se kääntyy hitaaseen laskuun iän myötä. Tupakoinnin on osoitettu nopeuttavan tätä laskua ja aikaistavan ikään kuuluvan laskun alkua. Tupakoijan keuhkofunktion nopeaa huononemista ennustaa savukemäärä, vinkuva hengitys, astma, keuhkoputkien yliaktiivisuus, alhainen paino, jo aikaisemmin huonontunut keuhkofunktio, työaltistus ja ilmansaasteet. Tupakoinnin lopettamisen jälkeen hengitysfunktion laskunopeus palaa normaaliksi.