4. Tupakoinnin merkityksiä työnantajalle ja yhteiskunnalle

Alle on listattu eri lähteistä esiin tulleita tupakoinnin merkityksiä työnantajalle ja yhteiskunnalle.

Merkityksiä työnantajalle:

 • tuottavuus vähenee mm. lisääntyneiden sairauspoissaolojen ja tupakkataukojen takia
 • taloudellisuus vähenee
 • tehokkuus laskee
 • organisaation imago heikkenee
 • työturvallisuus kärsii
 • työhyvinvointi vähenee
 • sairauspoissaolot lisääntyvät

Merkityksiä yhteiskunnalle:

 • tupakkateollisuus on elinkeino
 • työllistää ja tuo verotuloja

 

 • heikentää kansanterveyttä ja hyvinvointia, lisää työstä poissaoloja
 • heikentää kansantaloutta
 • syö terveydenhuollon resursseja merkittävästi