5. Motivaatiopuntari

Motivaation arvioiminen voi olla vaikeaa. Toisaalta motivaatiolla on suuri merkitys tupakasta vieroittumisen onnistumisessa. Ammattihenkilön tehtävä on vahvistaa tupakoivan motivaatiota niin, että hän kokee tupakoimattomuuden paremmaksi kokonaisratkaisuksi kuin tupakoinnin.

Motivaation arvioimisen apuna voi käyttää esimerkiksi motivaatiopuntaria, jossa tupakoiva saa itse aktiivisena osapuolena tuoda esiin tupakoimattomuutta puoltavia tekijöitä ja toisaalta hän saa tilaisuuden puntaroida tupakoinnin merkitystä omassa elämässään. Ammattilaisen tehtävänä on yhdessä tupakoivan kanssa löytää hyötyjä tuovia asioita, kannustaa tupakoivaa niiden saavuttamiseen ja palkita onnistumisesta.

Motivaatiopuntari on sinällään yksinkertainen lomake käyttää ja täyttää, sen löytää helposti esimerkiksi googlen kuvahaulla: https://www.google.com/search?q=motivaatiopuntari&client=firefox-b-d&hl=fi&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjv3aSGr_zrAhXipIsKHbZjB44Q_AUoAnoECAwQBA&biw=1440&bih=725.