5. Sosiaalinen riippuvuus

Tupakointi aloitetaan murrosiässä. Siihen liittyy halu käyttäytyä yhteisön normin mukaisesti ja aikuisuuden tavoittelu. Alussa tupakointi on satunnaista ja sitä tehdään yhdessä ystävien kanssa. Kun tupakointi vakiintuu, ystävien ja ympäristön merkitys alkaa pienentyä. Tupakoija tupakoi tilanteesta riippumatta.

Tupakoinnissa säilyy sosiaalinen luonne, sillä tupakoijat tupakoivat edelleen usein yhdessä mm. työpaikkojen ja ravintoloiden tupakkapaikoilla. Erilaiset sosiaaliset tilanteet myös ylläpitävät tupakointia, koska tupakoija on tottunut tupakoimaan kahvilla, ruuan jälkeen tai tietyssä seurassa. Useimmat satunnaistupakoijat kuvaavat tupakoivansa vain jossain tietyssä paikassa tai seurassa. Jotta voi luopua tupakasta, on tiedostettava tupakoinnin sosiaalinen puoli ja suunniteltava, miten toimii sellaisissa tilanteissa, joissa ympäristö tai tilanne on aiemmin ns. vaatinut savukkeen.