6. Nikotiiniriippuvuustesti

1. Fagerströmin kahden kysymyksen nikotiiniriippuvuustesti ja riippuvuusasteen luokittelu (aikuisille), tunnetaan myös nimellä FTND-testi.

 

 
 Kysymys     Määrä Pisteet
Kuinka pian (minuuteissa) herättyäsi poltat ensimmäisen savukkeen?    
  alle 6 3
  6–30 2
  31–60 1
  yli 60 0
Kuinka monta savuketta poltat päivittäin?    
  alle 10 0
  11–20 1
  21–30 2
  yli 30 3


Yhteispisteet ja tulkinta

 • 0–1 = vähäinen nikotiiniriippuvuus: 
  Lopetus ilman korvaushoitoa pitäisi olla melko vaivatonta
 • 2 = kohtalainen riippuvuus:
  Ohjaus ja nikotiinikorvaushoito laastarilla (aloitus joko 15 mg/16 h tai 21 mg/vrk) tai 2 mg purukumilla voi auttaa lopettamisessa.
 • 3 = vahva riippuvuus:
  Ohjaus ja korvaushoito ovat tarpeen. Korvaushoitona esim. laastari (aloitus joko 15 mg/16 h tai 21 mg/vrk) tai 4 mg purukumi. Lääkekorvaushoidosta saattaa olla apua.
 • 4–6 = hyvin vahva riippuvuus:
  Tupakoinnin lopetus saattaa olla vaikeaa ja asiakas tarvinnee pitkäaikaista tukea. Nikotiinikorvaushoitona esim. 4 mg purukumi tai yhdistelmähoito laastarilla (aloitus joko 15 mg/16 h tai 21 mg/vrk) ja purukumilla. Asiakas saattaa hyötyä lääkekorvaushoidosta


Käypä hoito. 2018. Tupakka- ja nikotiiniriippuvuuden ehkäisy ja hoito. Osoitteessa http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/naytaartikkeli/tunnus/hoi40020?hakusana=NIKOTIINIKORVAUSHOITO

 

2. ERITYISESTI NUORILLE suunnattu nikotiiniriippuvuustesti HONC löytyy osoitteesta
https://www.thl.fi/documents/10531/105395/tupakkatesti_HONC.pdf