II TupakkariippuvuusTupakointi on riippuvuusoireyhtymä, joka sisältää ehdollistunutta käyttäytymistä (tapariippuvuus), mutta kaikkiaan riippuvuus on fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista - ei siis pelkkä tapa.

Tupakan erilaiset vaikutukset vahvistavat toisiaan. Tupakoinnin alkuvaiheessa sosiaalinen yhteenkuuluvaisuuden tarve, joka toteutuu yhdessä kokeilemalla, saa vahvistusta kehittyvästä nikotiiniriippuvuudesta. Nikotiiniriippuvuuden kehityttyä tupakoija kokee tupakan lievittävän akuuttia stressiä, sillä nikotiinin vierotusoireisiin kuluu lisääntynyt ärtyvyys.

Nikotiiniriippuvuus kehittyy yleensä jo muutaman viikon käytön seurauksena, mutta pieni osa käyttäjistä addiktoituu jo ensimmäisellä/yksittäisillä käyttökerroilla!

Terveydenhuollon näkökulmasta nikotiiniriippuvuus on sairaus, jonka hoitoon tulee suhtautua vakavasti.

Tupakkariippuvuutta hoitaessa tulee tuntea riippuvuuden eri mekanismit ja niiden yhteisvaikutukset. Osa tupakkariippuvuuden mekanismeista on samoja kuin yleisesti päihderiippuvuuksissa ja muistuttaa eniten mekanismeiltaan voimakkaiden ja huumaavien kipulääkkeiden (opioidit) kaltaista riippuvuutta.