IV Tupakasta vieroituksen ohjaus

Tupakasta vieroituksen ohjaus on aktiivista ja tavoitteellista vuorovaikutustoimintaa. Tämä edellyttää terveydenhuollon ammattihenkilöltäkin vastuuta ja ammatillista osaamista ohjaustyöskentelyyn. Se edellyttää myös asiakaslähtöisyyttä: että asiakas on toiminnan keskiössä. Asiakaslähtöinen ohjaus ottaa huomioon asiakkaan yksilölliset fyysiset, psyykkiset ja sosiaaliset tarpeet ja resurssit sekä ympäristö- ja tilannetekijät.

Ohjauksen muotoja ja -välineitä

Tupakasta vieroituksessa voidaan käyttää sekä yksilö-, ryhmä- että puhelinohjausta. Ryhmäohjausta järjestetään osassa terveyskeskuksia ja työterveyshuoltoja sekä esim. syöpäjärjestöissä.

Myös verkkovälitteistä ohjausta ja tukea on saatavilla (katso Linkkejä ja verkkomateriaaleja). Sosiaalisen median kautta voi kuulla toisten kokemuksia ja ne voivat toimia samalla lopettajan vertaistukena.

Myös erilaiset oppaat ja infolehtiset voivat havahduttaa asiakasta ja antaa ensitietoa vieroituksesta.

Myös henkilöt, jotka saavat nikotiinikorvaushoitoa tai reseptillä määrättyjä lääkehoitoja, hyötyvät ohjauksesta ja terveydenhuollon ammattilaisen antamasta tuesta.

Ohjausmenetelmistä

Asiakkaan ohjauksessa suositeltavia rakenteisia menetelmiä ovat 1. puheeksiotto eli tupakoitsijan mini-interventio eli kuuden k:n menetelmä, 2. motivoiva haastattelu eli motivoiva keskustelu sekä 3. voimavarakeskeinen keskustelu.

Puheeksiotossa on oleellista, että terveydenhuollon ammattilainen ottaa tupakoinnin puheeksi, esittää huolensa asiakkaan terveyttä uhkaavasta tupakoinnista ja tukee asiakasta tekemään lopettamispäätöksen. Menetelmä tunnetaan myös "kuuden k:n menetelmänä". Motivoiva keskustelu pyrkii muutokseen saamalla asiakkaan itsensä toteamaan ja sanomaan ääneen muutoksen tarve ja hyöty ja tukemalla tätä muutospuhetta. Voimavarakeskeinen keskustelu korostaa asiakkaan luomia tavoitteita ja hänen omia voimavarojansa saavuttaa ne.

Oleellista asiakkaan kohtaamisessa on käytetystä tekniikasta riippumatta asiakaskeskeisyys, joka ilmenee keskusteluissa tasavertaisena dialogina, kumppanuutena ja asiakkaan kunnioittamisena.

Fagerströmin ja HONCin nikotiiniriippuvuustestit

Ohjauksen käynnistyessä tehdään aikuisille Fagerströmin nikotiiniriippuvuustesti nikotiinikorvaushoidon tarpeen arvioimiseksi. Nikotiinikorvaushoito on reseptivapaa. Nikotiinikorvaushoidon toteuttamiseen on syytä perehtyä (annos, korvaushoidon pituus, erilaiset valmisteet, sivuvaikutukset, purukumien pureskelutekniikka ym.)

Nuorille suunnattu nikotiiniriippuvuustesti tunnetaan nimellä HONC.

Arviointi ja kirjaaminen

Vieroituksen suunnitelma, toteutus ja seuranta kirjataan asiakkaan tietokantaan tai asiakaspapereihin, jos sellaiset ovat saatavissa. Vieroituksen onnistumista mitataan tupakoimattomuudella. Retkahdukset eivät toisaalta tarkoita epäonnistumista, vieroittuminen tapahtuu useimmiten vasta toistettujen yritysten jälkeen.

Oman ammattitaidon kehittymisen kannalta on oleellista arvioida ja reflektoida (mikä meni hyvin, mitä voin kehittää?) oman ohjaustyön ja vuorovaikutuksen onnistumista.  Asiakaslähtöisessä arvioinnissa selvitetään myös asiakkaan kokemuksiaan ja hänen tyytyväisyyttään ohjaukseen.